Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

PSPS patronem merytorycznym konferencji "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro" 29 lis, 2019

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu objęło Patronatem Merytorycznym ogólnopolską konferencję OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE - DZISIAJ I JUTRO. Celem konferencji  było zainicjowanie publicznej debaty nad przyszłością systemu opieki długoterminowej w Polsce.

Leszek Wierzowiecki, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu wziął udział w panelu dyskusyjnym "Nowoczesne technologie wspomagające opiekę długoterminową w Polsce", w którym rozmawiano o dostępności do nowoczesnych technologii, w tym innowacyjnych aparatów słuchowych, których przykład przywoływano wielokrotnie w dyskusji.

Dyskutowano także o zasadach refundacji, bezpieczeństwie i finansowaniu innowacyjnych produktów stosowanych w opiece długoterminowej.

W panelu udział wzięli udział również przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.