Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Niepełnosprawność nie musi ograniczać 03 gru, 2019

3 grudnia obchodzimy ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

Różni ludzie, różne rodzaje i stopnie niepełnosprawności, a także różne oczekiwania i potrzeby. Słowem kluczowym we wsparciu osób z niepełnosprawnościami powinna być integracja.

"Niezwykle ważną rolę odgrywają tutaj placówki takie jak Środowiskowe Domy Samopomocy, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Dzięki nim dziesiątki tysięcy osób w całym kraju mogą lepiej i pełniej uczestniczyć w życiu społecznym. W takich miejscach osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogą uczyć się tej samodzielności, nabywać umiejętności niezbędnych w codziennym życiu czy przygotować się do pracy zawodowej.

Możliwość pracy zawodowej bez wątpienia odgrywa ogromną rolę w procesie rehabilitacji społecznej. To okazja do spotkania z ludźmi, poczucie przynależności, samorealizacja - korzyści jest wiele. Dlatego tak ważne jest wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników, a także m.in. dopłaty do wyposażenia i dostosowania stanowiska pracy do potrzeb takiego pracownika.

Potrzebujemy rozwiązań systemowych, nie okazjonalnych

- Naszym obowiązkiem jest tworzenie nowych i udoskonalanie już istniejących narzędzi i rozwiązań, których celem jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Potrzebne są rozwiązania systemowe, nie doraźne i okazjonalne. Właśnie po to powstał Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - wskazuje minister Marlena Maląg.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej bierze także udział w międzyresortowych pracach nad rządowym programem "Dostępność+", mającym na celu likwidację barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie na równi z osobami sprawnymi.

- Nie ma wątpliwości, że potrzebujemy systemowych rozwiązań, nie działań doraźnych. Wierzę, że Polska może być krajem prawdziwie dostępnym i przyjaznym dla wszystkich - również starszych, mniej samodzielnych, niepełnosprawnych. Jesteśmy na dobrej drodze - mówi minister Maląg."

Więcej: www.gov.pl