Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

NFZ o zleceniach na wyroby medyczne 31 gru, 2019

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował szczegółowe wytyczne w zakresie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

NFZ opublikował wytyczne w związku z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego oraz w nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Zdrowia z 11 grudnia 2019 r.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 roku zostały na dotychczasowych zasadach
1) wystawione,
2) wystawione i potwierdzone
- są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Zlecenia cykliczne (na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie np. środki chłonne) wystawione w ramach ważnej karty nie wymagają potwierdzenia w OW NFZ. Z takim zleceniem pacjent udaje się bezpośrednio do świadczeniodawcy realizującego zlecenie.

Zlecenie cykliczne wystawione do dnia 31 grudnia 2019 roku po raz pierwszy musi zostać potwierdzone w oddziale NFZ. W ramach potwierdzenia pacjent otrzymuje kartę ważną maksymalnie do końca 2020 roku. Każde kolejne zlecenie wystawiane w ramach karty nie wymaga potwierdzenia w OW NFZ. Po wystawieniu pacjent udaje się bezpośrednio do świadczeniodawcy realizującego zlecenie na wyroby medyczne.

O sposobie wystawienia i realizacji zleceń po 1 stycznia 2020 roku decyduje pacjent.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia z 11 grudnia 2019 roku Fundusz Zdrowia będzie honorował zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 roku zarówno na starych i nowych wzorach.

Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 roku na nowym wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego:

  • zlecenie jednorazowe albo cykliczne wystawione i potwierdzone w systemie eZWM realizowane jest u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy (bez wizyty w OW NFZ),
  • zlecenie jednorazowe albo cykliczne wystawione i nie potwierdzone w systemie eZWM wymaga wizyty w oddziale NFZ  celem potwierdzenia; potwierdzone zlecenie jest realizowane u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy.

Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 roku na starym wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy:

  • zlecenie cykliczne wystawione w ramach karty realizowane jest u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy (bez wizyty w OW NFZ),
  • zlecenie cykliczne wystawione bez karty musi zostać potwierdzone w oddziale NFZ; zlecenie takie zostaje zarejestrowane w systemie eZWM; do zlecenia dołączona zostaje cz. II zlecenia (zgodnie z nowym wzorem) oraz nadany zostaje numer zlecenia; realizacja zlecenia odbywa się w systemie eZWM.

Powyższe zasady obowiązują do końca marca 2020 roku. Od 1 kwietnia 2020 roku wystawianie, realizacja i rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie z wykorzystaniem nowych wzorów zleceń zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Zlecenia wystawione do 31 grudnia 2019 roku na starym wzorze są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Źródło: www.nfz.gov.pl