Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia 14 sty, 2020

30 grudnia 2019 r. minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała umowę na realizację projektu z  programu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach programu  Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.

"Dostępna szkoła" to element pilotażu działania "Szkoły bez barier" z programu Dostępność Plus. Dzięki wsparciu funduszy europejskich kolejne 90 szkół podstawowych będzie mogło przeprowadzić inwestycje oraz dokonać zakupów, które zapewnią poprawę dostępności architektonicznej budynków, transportu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Na ten cel przeznaczone zostanie 50 milionów złotych.

Idea dostępności jest wprowadzona do polskich szkół jako odpowiedź na rosnącą liczbę dzieci ze specjalnymi potrzebami - mówiła minister.

W ramach projektu wybrane w konkursie  organy prowadzącego otrzymają granty na działania inwestycyjne w co najmniej 90 szkołach.  Wybrane placówki zostaną poddane kompleksowym audytom dostępności. W oparciu o analizę uwarunkowań i potrzeb wybranych placówek, opracowane zostaną plany poprawy ich dostępności.

Celem przedsięwzięcia jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności szkół podstawowych. Oprócz działań niwelujących bariery architektoniczne szkoły otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych - dodała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie tworzonym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, Politechnikę Gdańską oraz Stowarzyszenie Młodych Lubuszan.

To już drugi projekt w ramach konkursu "Przestrzeń dostępnej szkoły".  W sumie wsparcie uzyska 150 szkół podstawowych z całej Polski.

Źródło: www.gov.pl