Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

PFRON i NFZ zintegrują systemy, by łatwiejsze było wnioskowanie o przedmioty ortopedyczne 03 lut, 2020

PFRON i NFZ pracują wspólnie nad integracją swoich systemów, aby składanie wniosków przez internet było łatwiejsze. We wniosku o dofinansowanie z PFRON - na podstawie numeru potwierdzonego zlecenia lekarskiego - wszystkie dane dotyczące tego zlecenia zostaną automatycznie uzupełnione w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Nie będzie zatem potrzeby ich odrębnego dołączania.

Fundusz zaznacza, że konieczność drukowania potwierdzonych zleceń lekarskich wystąpi tylko w takiej sytuacji, kiedy osoba z niepełnosprawnością będzie chciała złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON wyłącznie w wersji papierowej.

"Rozwój Systemu Obsługi Wsparcia wpisuje się w działania Funduszu poprawiające dostępność usług publicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Minimalizujemy procedury i niwelujemy bariery, aby rejestrowanie wniosków odbywało się bez straty czasu, konieczności wychodzenia z domu i bez kolejek" - podkreśla cytowany w komunikacie prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Osoba, która chce ubiegać się o dofinansowanie PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, powinna otrzymać od świadczeniodawcy realizującego zlecenie lekarskie - np. sklepu ortopedycznego - elektroniczną kopię zlecenia lekarskiego z adnotacją, że zostało ono przyjęte do realizacji.

Aby skompletować elektroniczny wniosek w SOW, należy dołączyć również ofertę handlową otrzymaną od sklepu w postaci elektronicznej, czyli np. fakturę pro forma w pliku pdf. Jeśli wnioskodawca stara się o dofinansowanie z PFRON już po zrealizowaniu zakupu, to powinien do wniosku dołączyć elektroniczną kopię zlecenia lekarskiego z adnotacją, że zostało zrealizowane, a także fakturę potwierdzającą zakup.

System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) to aplikacja, za której pomocą osoby niepełnosprawne i podmioty działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane z PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Od stycznia br. PFRON uruchomił elektroniczne nabory na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dodatkowo, od 1 marca 2020 r. uruchomione zostaną w postaci elektronicznej wszystkie nabory w programie Aktywny Samorząd.

PFRON podkreśla, że dzięki informatycznej platformie osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski bez wychodzenia z domu. Dostęp do systemu SOW jest nieodpłatny i możliwy przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu przez cały rok.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl