Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Praca dostępna dla wszystkich (Accessible Work for All - AW4A) 19 lut, 2020

AW4A to projekt z udziałem czterech partnerów z Austrii, Niemiec, Włoch i Polski. Projekt promuje równość, niedyskryminację i różnorodność dostarczając informacje na temat zatrudnienia i przepisów dotyczących zatrudnienia w dostępnych lub wolnych od barier formatach cyfrowych. 

Oznacza to, że osoby Głuche poszukujące pracy mogą znaleźć wsparcie i informacje online w swoim pierwszym języku - języku migowym. Oprócz austriackiego, niemieckiego, włoskiego i polskiego języka migowego używany jest zwykły tekst, rysunki animacje, po to aby ułatwić zrozumienie informacji.

 Na rzecz projektu wypracowano szereg rozwiązań. Są to:

"Analiza i streszczenie” -  ankieta cyfrowa, analiza i raport międzynarodowy. Osobom niesłyszącym poszukującym pracy zadawane są pytania dotyczące przepisów prawa pracy. Wyniki ankiety są analizowane i podsumowywane w pisemnym raporcie.

"Dostępny zestaw narzędzi" - zbiór dostępnych, krótkich filmów informacyjnych na temat przepisów dotyczących zatrudnienia. Filmy wykorzystują język migowy i napisy tekstowe z rysunkami i obrazami wizualnymi.

"Informacja to upodmiotowienie" -  pakiet szkoleniowy i podręcznik cyfrowy. W szkoleniu zastosowano nauczanie mieszane, to połączenie metod wykorzystujących materiały online i cyfrowe, a także tradycyjne szkolenia. Szkolenie zostanie przetestowane przez osoby Głuche.

Więcej o projekcie: https://www.accessiblework4all.eu/pl/projekt/