Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Nowy alternatywny test badania słuchu? 26 lut, 2020

Naukowcy z Institute of Neuroscience na University of Oregon w Eugene  pracują nad nowym, alternatywnym sposobem testowania słuchu.  Dotychczasowe wyniki zostały opublikowane w Journal of Association for Research in Otolaryngology.

Naukowcy wykorzystali technologię śledzenia wzroku i zbadali 31 dorosłych osób w wieku 24 lat cieszących się dobrym słuchem. Eksperci używali kamery wideo na podczerwień do monitorowania źrenic uczestników podczas standardowego testu słuchu. Podczas testu badani naciskali przycisk, jeśli usłyszeli dźwięki o częstotliwości odpowiednio 1, 2, 4 i 8 kiloherców (kHz).

Podczas testu uczestnicy musieli także patrzeć na ekran komputera, na którym pojawiła się kropka, a następnie losowe dźwięki, co uniemożliwiło uczestnikom przewidzenie, kiedy usłyszą dźwięk. Gdy uczestnicy zobaczyli kropkę zmieniającą się w znak zapytania na ekranie, musieli wskazać, czy słyszeli dźwięk, czy nie.

Badacze śledzili wielkość źrenic uczestników przez co najmniej 1 sekundę przed dźwiękiem i 2 sekundy później. Wykluczyli rozszerzenie źrenic, które może wystąpić w wyniku wysiłku poznawczego, polegającego na naciskaniu przycisku na żądanie.

Okazało się, że źrenice uczestników zaczynały rozszerzać się po około 0,25 sekundy po dźwięku. Fakt, że rozszerzenie źrenicy było tak szybkie, umożliwiło badaczom dostrzeżenie i ustalenie przyczynowości. Ponieważ wyniki eksperymentów są wyjątkowo obiecujące, metoda ta może być w przyszłości wykorzystywana do badania osób, które nie mogą odpowiedzieć lub nacisnąć przycisku podczas testu słuchu.

Źródło: https://link.springer.com/