Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

"Wpływ niedosłuchu na życie człowieka" - posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 09 mar, 2020

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej pod przewodnictwem Senatora Jana Filipa Libickiego, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Protetyków Słuchu organizuje posiedzenie w dniu 11.03.2020 r. zatytuowane "Wpływ niedosłuch na życie człowieka".

W wydarzeniu udział wezmą Senatorowie, osoby niedosłyszące oraz przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych.

Posiedzenie organizowane jest w ramach obchodów Światowego Dnia Słuchu. Podczas posiedzenia Senatu uruchomiony zostanie punkt informacyjny Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu oraz punkt badania słuchu. Posiedzenie komisji rozpocznie się o godz. 12.00 (sala nr 106, budynek Sejmu).

Program:
12.00 Otwarcie posiedzenia
senator Jan Filip Libicki, przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
dr hab. Roman Gołębiewski, prof. UAM, kierownik Katedry Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu
12.10 Podstawy procesu słyszenia
dr hab. n. med. Alicja Sekula, ordynator Oddziału Klinicznego Audiologii i Foniatrii Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu
12.40 Wpływ niedosłuchu na życie człowieka
Aleksandra Włodarska vel Głowacka, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym - ECHO
13.10 Przerwa kawowa
13.40 Społeczne i zdrowotne aspekty zaburzeń słuchu
prof. dr hab. n. med. Mariola Śliwińska-Kowalska, kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Konsultant Krajowy w dziedzinie Audiologii i Foniatrii
14.10 Najnowsza technologia aparatów słuchowych w kontekście jej dostępności i efektywności
dr hab. Roman Gołębiewski, prof. UAM, kierownik Katedry Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu
14.40 Podsumowanie
senator Jan Filip Libicki, przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Patronat nad spotkaniem objął portal Co w zdrowiu.

Źródło: www.senat.gov.pl