Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Profilaktyka dla świata 19 maj, 2014

Jedynie 32 na 76 państw uczestniczących w ogólnoświatowych badaniach posiada program przeciwdziałania oraz kontroli chorób uszu.

Prawie 60% państw, które odpowiedziały na ankietę Światowej Organizacji Zdrowia wykazuje braki w możliwościach przeciwdziałania utracie słuchu i opieki nad niedosłyszącymi. Taki wynik według WHO, powinien być sygnałem alarmowym do działania dla rządów poszczególnych państw.

Spośród 76 państw biorących udział w badaniu WHO, jedynie 32 przyznaje, że posiada program profilaktyki i opieki nad osobami niedosłyszącymi. W świetle badań w wielu krajach brakuje odpowiednio wyszkolonego personelu medycznego placówek oświatowych, a także danych dotyczących narodowych programów skierowanych do potrzeb osób z zaburzeniami słuchu oraz dysfunkcji ucha.

Największą rozbieżność pomiędzy potrzebami a oferowanymi formami pomocy zauważono w Afryce Subsaharyjskiej.

Według własnych danych WHO, ponad 5% ogólnoświatowej populacji (360 milionów ludzi) doświadcza problemów ze słuchem. Jednak najbardziej poszkodowaną grupą są dorośli. Wśród najmłodszych, na zaburzenia słuchu cierpi 32 milionów dzieci. Badania z kilku krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych pokazują że 12-16% ludzi dorosłych z tych państw ma różne formy ubytków słuchu.

Podział osób z ubytkami słuchu jest nierówny. Najliczniejszym obszarem zamieszkanym przez osoby niedosłyszące jest Azja Południowa (27%). Równie blisko plasuje się Azja Wschodnia (22%). Do tego należy doliczyć tereny Afryki Subsaharyjskiej. To właśnie w tych trzech regionach występują największe braki dotyczące opieki nad osobami niedosłyszącymi.

WHO zwróciła uwagę, że nieleczona infekcja ucha oraz takie choroby jak świnka, odra, zapalenie opon mózgowych może prowadzić do powstania niedosłuchu. Oznacza to, że inwestycja w różne formy terapii oraz szczepionki może przyczyniać się do zapobiegania utracie słuchu.

Źródło: www.hear-it.org