Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

W Polsce brakuje badań słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym 11 mar, 2020

Dzisiaj 6,1% ludzi na świecie ma niepełnosprawność słuchową, w 2050 roku będzie to już 9%. Częstość uszkodzeń słuchu podwaja się z każdą dekadą życia. W populacji 65+ już 1/3 osób ma niepełnosprawność słuchową. U osób 85+ aż 70% zmaga się z tą niepełnosprawnością.

- Proces starzenia się i narażenie na hałas to dwie główne przyczyny niedosłuchu - powiedziała prof. dr hab. n. med. Mariola Śliwińska-Kowalska, kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Konsultant Krajowy w dziedzinie Audiologii i Foniatrii, dodając jak ważna jest profilaktyka, wskazując jako pozytywny element finansowany od 2002 roku przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy program przesiewowych badań słuchu u noworodków. Niestety, na późniejszym etapie życia jest jeszcze wiele do zrobienia.

- Powinniśmy wprowadzić badania słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, bo to jest krytyczny okres w rozwoju mowy - podsumowała swoją prezentację prof. Mariola Śliwińska-Kowalska.