Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Nie mylmy aparatu słuchowego ze wzmacniaczem 11 mar, 2020

Najważniejszy cel aparatu słuchowego to jego ustawienie i dopasowanie. - Ustawienia aparatu słuchowego muszą być tak dobrane aby dźwięk mowy był jak najbardziej naturalny i komfortowy. Ze wzmacniaczem tego celu nie uzyskamy. To narzędzie jedynie wzmacnia wszystkie dźwięki, w tym również hałas. Nie poprawia zrozumiałości mowy, nie posiada systemu umożliwiającego indywidualne programowanie - powiedział dr hab. Roman Gołębiewski w ostatnim wystąpieniu.

W dzisiejszym posiedzeniu "Wpływ niedosłuchu na życie człowieka" zorganizowanym wspólnie przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej pod przewodnictwem Senatora Jana Filipa Libickiego oraz Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu uczestniczyli posłowie, senatorowie, europosłowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów i eksperci PSPS.