Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Jak wnioskować o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON w związku z pandemią koronawirusa 14 kwi, 2020

PFRON uruchomił nowy program pomocowy dotyczący wsparcia w wysokości 500 zł. Od 10 kwietnia 2020 r. osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie mogą składać wnioski o wsparcie.

Celem programu  PFRON "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" (moduł III) jest  wsparcie osób z niepełnosprawnością, które na skutek zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii straciły w okresie od 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r. możliwość korzystania, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. PFRON przeznacza na ten cel 174 250 000 zł, z możliwością zwiększenia tej kwoty.

O rodzaju wsparcia, dla kogo jest przeznaczone, jak się o nie starać przeczytać można na stronie: www.niepelnosprawni.pl.