Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Wytyczne AEA dla Protetyków słuchu w czasie COVID-19 24 kwi, 2020

AEA (Europejskie Stowarzyszenie Specjalistów ds. Słuchu - European Association of Hearing Aid Professionals) opracowało wytyczne dotyczące profesjonalnej opieki słuchu w okresie COVID-19.

Drogi Członku AEA, drogi Protetyku słuchu,

Po rozmowach z zarządem AEA, członkami zarządu i na podstawie doświadczeń naszych kolegów z FIA we Włoszech, opracowaliśmy wytyczne AEA dotyczące profesjonalnej opieki słuchu w okresie COVID-19.

Generalnie

Zapewniając niezbędną opiekę zdrowotną w tych krytycznych dniach, musimy unikać sytuacji, w której pracownicy służby zdrowia mogliby zawiesić swoją działalność oraz sytuacji, w których mogliby przyczynić się do rozprzestrzeniania wirusa.

Słuch i komunikacja są niezbędne w okresie COVID-19. Każdy musi mieć dostęp do wiadomości z telewizji i Internetu. W czasie, gdy wszystkie osoby powinny zachowywać określoną odległość od innych, muszą mieć możliwość komunikowania się za pośrednictwem telefonu i innych wirtualnych platform z najbliższymi. Z drugiej strony, nasi klienci, głównie w wieku 65+, są znacznie bardziej podatni i wrażliwi na COVID-19, dlatego musimy minimalizować ryzyko.

Po pierwsze, wytyczne te dotyczą opieki słuchu u pacjentów bezobjawowych lub niezakażonych wirusem COVID-19, którzy mają pilne potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej (protetyki słuchu).

Po drugie, podzieliliśmy wytyczne dotyczące działań na: z maskami lub bez nich, ponieważ dostępność masek jest bardzo zróżnicowana regionalnie i zmienia się w czasie.

Dlatego opracowaliśmy 5-etapowy plan działania dla specjalistów w zakresie protetyki słuchu, ale proszę pamiętać o przestrzeganiu lokalnych wytycznych dotyczących opieki zdrowotnej w odniesieniu do COVID-19.

Kroki, w których nie są potrzebne maski medyczne

Krok 1 - Gdy klienci dzwonią po poradę, wsparcie lub z prośbą o spotkanie – zrób jak najwięcej, udzielając informacji i porad przez telefon / rozmowę wideo / e-mail:

Kiedy klient dzwoni, przede wszystkim słuchaj i postaraj się przekazać zdalnie jak najwięcej porad, wsparcia i konsultacji. 

Kiedy pacjenci potrzebują tylko baterii, środków czystości lub konserwacyjnych, nie musza przychodzić do gabinetu, ponieważ można je łatwo wysłać.

Nie ograniczaj porady tylko do tego co przekazuje klient, ale uwzględnij i wykorzystaj porady specjalisty jakim jest Protetyk słuchu. Kiedy spotkanie jest konieczne przejdź do kroku 2.

Krok 2 - Przeprowadź procedurę oceny stanu zdrowia pod kątem COVID-19, najlepiej telefonicznie lub poprzez e-mail przed umówionym spotkaniem:

COVID-19 procedura oceny stanu zdrowia: Zadaj wszystkie poniższe pytania.

1. Czy ostatnio podróżowałeś do obszaru o znanym lokalnym rozprzestrzenianiu się COVID-19? Tak / Nie

2. Czy miałeś bliski kontakt (w promieniu 1 metra) z kimś, kto ma potwierdzone testem laboratoryjnym rozpoznanie COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni? Tak / Nie

3. Czy masz gorączkę (powyżej 37,5°C) lub symptom chorób dolnych dróg oddechowych takie jak kaszel, duszności lub problemy z oddychaniem? Tak / Nie

Jeśli odpowiedź na jedno z pytań brzmi "tak" - nie umawiaj się na spotkanie i przełóż je jak klient potwierdzi, że jest zdrowy.

Alternatywą spotkania jest zdalna porada poprzez rozmowę telefoniczną / wideo rozmowę / e-mail.

Krok 3 - Spotkanie w gabinecie protetyki słuchu bez maski medycznej klasy I (EN14683:2014):

Przede wszystkim zastosuj następujące środki w gabinecie protetyki słuchu:

- Unikaj większych zgromadzeń w gabinetach, regulując / ograniczając dostęp dzięki regulowanemu otwieraniu drzwi wejściowych. Zalecamy, aby w poczekalni mogły przebywać max. 2 osoby, z wyjątkiem większej poczekalni.

- Zapewnij minimalną odległość większą niż 1 metr (dystans społeczny - zależny od kraju, patrz lokalne wytyczne) pomiędzy pacjentami oraz między personelem, a pacjentem. Ustaw krzesła w poczekalni w odległości większej niż metr od siebie.

- Często myj ręce i unikaj dotykania oczu, nosa.

- Udostępnij pacjentom produkty do dezynfekcji rąk.

- Dokładnie wyczyść pomieszczenia środkami dezynfekującymi na bazie alkoholu lub chloru. Koniecznie jest zwrócenie uwagi na czyszczenie wszystkich powierzchni mających kontakt z pacjentami (np. uchwytów biurek recepcyjnych itp.), które należy dezynfekować kilka razy w ciągu dnia.

- Usuń tabele, czasopisma, szkicowniki, gry i ogólnie wszystko, co może zostać skażone wirusami, a tym samym prowadzić do kolejnych infekcji.

Protetyk słuchu musi nosić rękawiczki, a klient wraz z osobą towarzyszącą muszą umyć i zdezynfekować ręce oraz założyć rękawiczki po wejściu do gabinetu protetyki słuchu.

Następujące czynności:

- odbiór wadliwych lub niedziałających aparatów słuchowych,

- weryfikacja i czyszczenie aparatów słuchowych, wkładek usznych, wężyków i kopułek,

- przekazanie naprawionych lub zastępczych aparatów słuchowych bez dotykania pacjenta,

- weryfikacja wzmocnienia, mocy wyjściowej funkcjonalności (w 2cc coupler, przy użyciu stetoklipu), programowanie aparatu słuchowego,

- dostarczanie baterii, środków czyszczących i konserwacyjnych,

- bezpośrednie informacje, wsparcie, porady zarówno u Protetyka słuchu jak i asystenta,

- itd. ... można wykonać, o ile odległość przekraczająca 1 metr (dystans społeczny - zależny od kraju, patrz lokalne wytyczne) jest utrzymywana przez klienta. Należy ściśle przestrzegać Europejskich wytycznych higieny AEA dotyczących wszystkich tych czynności.

Kroki gdzie maski medyczne są wymagane

Krok 4 - Wewnątrz gabinetu z medycznymi maskami na twarz co najmniej klasy I (EN 14683:2014):

Po przeprowadzeniu procedury oceny stanu zdrowia klient i Protetyk słuchu mogą wejść do pomieszczenia celem dopasowania aparatów słuchowych pod warunkiem, że oboje zdezynfekują ręce, noszą rękawiczki i maski ochronne co najmniej klasy I (EN14683: 2014). Nie wolno wpuszczać żadnych osób towarzyszących do tego pomieszczenia. Ten rodzaj maski zapobiega rozprzestrzenianiu się infekcji, ale nie gwarantuje ochrony przed infekcją zewnętrzną. Dzięki tym środkom możesz wykonywać wszystkie niezbędne czynności, o ile ściśle przestrzegasz Europejskich wytycznych higieny AEA. 

Krok 5 - Wizyty domowe z maską co najmniej klasy IIR (EN 14683:2014):

Nie zalecamy wizyt domowych, ale można to rozważyć w przypadku pilnych interwencji. Unikaj interwencji u klientów hospitalizowanych lub zakażonych COVID-19.

Po przeprowadzeniu procedury oceny stanu zdrowia klienta możliwe są wizyty domowe (z definicji jest to niebezpieczne środowisko). Protetyk słuchu musi dezynfekować ręce i nosić rękawiczki oraz maskę klasy IIR (EN 14683: 2014), a klient musi nosić rękawiczki i maskę co najmniej klasy I. Należy ściśle przestrzegać Europejskich wytycznych higieny AEA. Jeśli ten osobisty sprzęt ochronny nie jest dostępny, nie można przeprowadzić wizyt domowych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje i wskazówki, należy odwoływać się tylko do oficjalnych źródeł, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia, sekcje dedykowane, AEA (Europejskie Stowarzyszenie Specjalistów ds. Słuchu) i lokalne władze służby zdrowia.

- The use of protective masks - WHO

- AEA Hygiene Protocol

- Infection control for Covid-19 - WHO

- European Commission Response Covid-19

Wytyczne są także dostępne na stronie AEA: AEA Guidelines for Professional Hearing for COVID-19.