Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Nowy partner Kampanii: Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym 08 lis, 2015

Miło nam poinformować, że Partnerem Kampanii "Usłyszeć Świat" zostało Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Jest to jedyna organizacja w Polsce specjalizująca się we wspieraniu osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.

TPG powstało w roku 1991. Jest to jedyna organizacja w Polsce specjalizująca się we wspieraniu osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Towarzystwo istnieje, aby rozpoznawać indywidualne potrzeby osób głuchoniewidomych i wychodzić im naprzeciw. Służy zarówno dorosłym i młodzieży, jak również rodzicom dzieci głuchoniewidomych. Zrzesza naukowców, lekarzy, rehabilitantów, pedagogów, osoby głuchoniewidome i ich bliskich oraz wolontariuszy. Na bieżąco śledzi, jaki jest stan wiedzy na temat głuchoślepoty na świecie, inicjuje też badania w kraju. Reprezentuje ponadto interesy osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu na forum państwowym. Zabiega także o to, by o ich istnieniu coraz więcej dowiadywało się społeczeństwo.

Więcej informacji na temat działań, publikacji i osiągnięć Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym można znaleźć na stronie www.tpg.org.pl.