Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Jak tworzyć dostępną komunikację? 05 maj, 2020

Obecna sytuacja sanitarno - epidemiologiczna jest sytuacją wyjątkową. Odbiorcami przekazywanych informacji są m.in. osoby głuche, czy osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale także osoby starsze, które - z uwagi na wiek - mogą mieć ograniczoną percepcję. 

Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, by wszystkie komunikaty były dostosowane i dostępne także dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Oto kilka podpowiedzi na co warto zwrócić uwagę, aby sformułować i przekazać komunikat w sposób dostępny i "przyjazny" dla wszystkich, w tym dla osób głuchych i niedosłyszących:

  • zapewnij tłumaczenie komunikatu na polski język migowy (PJM) w czasie rzeczywistym,
  • w przypadku emisji komunikatu audiowizualnego (np. w TV lub Internecie) pamiętaj, że tłumacz PJM nie powinien być mniejszy niż 1/8 ekranu, co oznacza ½ wysokości i ¼ szerokości ekranu,
  • w przypadku komunikacji bezpośredniej z osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą, gdy występuje konieczność zastosowania środków ochrony przeciw zakażeniu w postaci maseczki, lepszym rozwiązaniem jest stosowanie przez osobę komunikującą się ochraniaczy przezroczystych, pozwalających na odczytanie ruchu warg i mimiki twarzy,
  • pamiętaj, że osoba głucha może nie rozumieć komunikatu pisanego w języku polskim (często osoby głuche znają tylko PJM), dlatego wskazane jest każdorazowe użycie usługi tłumacza migowego, np. on-line. Z myślą o osobach głuchych, posługujących się PJM, uruchomiona została specjalna całodobowa infolinia dotycząca epidemii COVID-19 dostępna pod adresem: http://pzg.warszawa.pl/koronawirus/

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl