ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Sprawiedliwość słyszy głuchych 30 lip, 2020

W ramach programu "Dostępność Plus", pierwszego i kompleksowego ujęcia tematyki dostępności w Polsce, którego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach dostępne są liczne rozwiązania, również takie, które zwiększają dostęp do usług i dóbr publicznych osób niedosłyszących i głuchych.

Projekt "Sprawiedliwość słyszy głuchych" ma zwiększyć dostęp osób niesłyszących do wymiaru sprawiedliwości.

Polega na wypracowaniu innowacyjnej metody rozwiązywania sporów prawnych z udziałem osób niedosłyszących i głuchych.

Mediacja, jako istotny element systemu prawa i wymiaru sprawiedliwości w Polsce, może stać się procedurą bliską osobom niedosłyszącym i głuchym w rozwiązywaniu konfliktów i sporów prawnych z ich udziałem.

Głusi rzadko z tego prawa korzystają, ponieważ, m.in.:

  • Nieznana i nieuwzględniana jest, w większości sfer życia społecznego i publicznego, odrębność kulturowa świata osób słyszących i głuchych.
  • Język polski jest dla głuchych językiem obcym, dlatego nie rozumieją treści pouczeń sądowych.
  • Głusi obawiają się nierównowagi sił przed sądem.

Dostosowanie mediacji do potrzeb osób niesłyszących może przyczynić się do zwiększenia liczby zakończonych porozumieniem sporów prawnych i innych, które do tej pory nie trafiały do sądów, ale i nie były rozwiązywane w inny sposób.

Rozwiązanie jest adresowane do osób z dysfunkcją słuchową, tj. do osób głuchych i niedosłyszących, których językiem ojczystym jest Polski Język Migowy (PJM).

Z innowacji mogą skorzystać przede wszystkim tłumacze PJM (tj. osoby pełnosprawne w zakresie mowy i słuchu, biegle posługujące się językiem polskim oraz biegle władające PJM, znające problematykę i specyfikę kultury osób niedosłyszących i głuchych, będące jednocześnie opiekunami osób głuchych lub niedosłyszących), a także: pracownicy wymiaru sprawiedliwości, sędziowie, prokuratorzy, przedstawiciele Policji, mediatorzy, prawnicy. Zostaną oni przeszkoleni i zaopatrzeni w pakiet niezbędnych informacji. 

Więcej informacji: Mediacje w Polskim Języku Migowym (PJM). Podręcznik mediatora w sprawach z udziałem Głuchych (PDF 4 MB)