Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Czym jest badanie ASSR i ABR? 06 sie, 2020

Badanie ASSR (Auditory Steady-State Responses) jest unikalne w skali kraju. Dzięki najnowszemu sprzętowi, w gabinetach FONMED wykonanie badania ASSR  jest możliwe już w 20 minut.

ASSR ma tą przewagę nad innymi metodami elektrofizjologicznymi, że pozwala na pomiar w szerszym zakresie częstotliwości i umożliwia ocenę progu słyszenia nawet przy głębokich ubytkach słuchu.

Badanie ASSR wykonuje się w celu potwierdzenie wyników badań ABR (cross check principle) czyli oceny behawioralnej a także subiektywnych badań słuchu.

BADANIE ABR

Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ang. ABR - Auditory Brainstem Response, BERA) to badanie, które polega na rejestrowaniu czynności bioelektrycznej powstającej w wyższych piętrach drogi słuchowej (w pniu mózgu), w odpowiedzi na bodźce słuchowe podawane do ucha.

Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu to najpopularniejsze, nieinwazyjne badanie słuchu, z grupy badań obiektywnych. Badanie wykonuje się w celu określenia progu słyszenia pacjenta (stopień ubytku słuchu) oraz miejsca wystąpienia niedosłuchu (rodzaj niedosłuchu, np. odbiorczy, przewodzeniowy, mieszany).

Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR, BERA) to badanie słuchu, które można wykonywać u wszystkich pacjentów, bez względu na wiek.

Więcej informacji: www.fonmed.pl