Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Opioidy niebezpieczne dla słuchu 20 sie, 2020

Badanie opublikowane w The Journal of Medical Toxicology, analizuje dane z badań przeprowadzonych w latach 1999-2018 w celu ustalenia związku między używaniem opioidów a stopniem utraty słuchu.

"Według naukowców używanie opioidów, szczególnie w dużych dawkach, może powodować głuchotę.(…)

Naukowcy zidentyfikowali 41 osób narażonych na opioidy, u których doszło do całkowitej lub częściowej utraty słuchu lub szumów usznych. (…) Ponad połowa z nich zażyła heroinę, a następnie oksykodon, metadon i tramadol; 88 procent miało tylko jedną z substancji. Większość osób zgłosiła schorzenie obojga uszu, przy czym 12 osób doświadczyło głuchoty, 15 częściowej lub całkowitej utraty ostrości słuchu, 10 szumów usznych i cztery różnych objawów.

Delikatne struktury ucha wewnętrznego są bardzo podatne na urazy, jeśli podaż tlenu jest niewystarczająca, a także na bezpośredni wpływ toksyn, takich jak opioidy - powiedział współautor opracowania, Lewis Nelson, kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej.

 Chociaż badanie wykazało związek z heroiną, toksyczność dla ucha może wystąpić w przypadku każdego opioidu - powiedziała Diane Calello, dyrektor wykonawczy i medyczny Centrum Kontroli Toksyn  w New Jersey. To badanie potwierdza to, co stwierdzono w badaniach na zwierzętach, czyli to, że każdy opioid może powodować utratę słuchu - powiedziała. Może to być spowodowane tym, że mamy już wbudowane receptory opioidowe lub miejsca wiązania w uchu wewnętrznym. U niektórych pacjentów ich aktywacja może wywołać uraz.

Naukowcy stwierdzili, że pracownicy służby zdrowia powinni mieć świadomość związku ze stosowaniem opioidów podczas oceny pacjenta z ubytkiem słuchu."

Źródło: www.zdrowie.wprost.pl