Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Badanie EuroTrak o zadowoleniu polskich użytkowników aparatów słuchowych 31 sie, 2020

Celem badania EuroTrak Poland 2019 była ocena poziomu satysfakcji osób z niedosłuchem z posiadanych aparatów słuchowych lub analiza przyczyn ich braku. Badanie wykonano na próbie 15 066 osób mieszkających w Polsce. Badanie wykazało, że blisko 10 procent ankietowanych to osoby z ubytkami słuchu, ale tylko co trzecia z nich korzysta z aparatów słuchowych.

Jak wynika z opublikowanego badania, 74% użytkowników aparatów słuchowych zakupiło je w ramach refundacji NFZ i PFRON.

60% obecnie posiadanych aparatów słuchowych zostało nabytych w 2017 roku lub później. Średni wiek aktualnie posiadanych aparatów słuchowych w Polsce wynosi 3,3 roku. Natomiast średni wiek aparatów, które w Polsce są wymieniane wynosi 5 lat.

Korzystający z aparatów słuchowych noszą je średnio przez 6,8 godz. dziennie (w 2016 roku, kiedy przeprowadzono poprzednie badanie EuroTrak było to 6,3 godz. dziennie).

W badaniu satysfakcji 70% użytkowników potwierdziło, że ich aparaty słuchowe działają lepiej lub zgodnie z oczekiwaniami, a blisko 80% jest zadowolonych ze swoich aparatów. Co warte podkreślenia, im dłuższy czas noszenia aparatu słuchowego dziennie, tym wyższe zadowolenie pacjenta. Ankietowani podkreślali pozytywny wpływ decyzji o noszeniu aparatu słuchowego zwłaszcza na poprawę komunikacji z innymi, własną samoocenę, a także poczucie bezpieczeństwa.

Aż 94% posiadaczy aparatów słuchowych deklaruje, że ich aparaty słuchowe przynajmniej czasami poprawiają jakość ich życia.

***
Badanie EuroTrak Poland 2019 zrealizowała szwajcarska firma badawcza Anovum na zlecenie Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Aparatów Słuchowych (EHIMA - European Hearing Instrument Manufacturers Association). Badanie w Polsce przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 15 066 osób. Blisko 10% ankietowanych (1 301) to osoby z ubytkiem słuchu.