Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Większość badań słuchu w Polsce wykonują laryngolodzy 18 wrz, 2020

32% osób ankietowanych w badaniu EuroTrak nigdy nie miało wykonywanego badania słuchu, ale blisko połowa (43%) wykonała takie badanie w ostatnich 5 latach. W stosunku do poprzedniego badania EuroTrak 2016 zanotowano wzrost o 2 pp. 2/3 wszystkich wykonywanych testów słuchu przeprowadzili lekarze laryngolodzy.

Ankietowani wskazywali również, że badania słuchu wykonywali u lekarzy rodzinnych (17%) i w gabinetach protetyków słuchu (12%). 10% ankietowanych wskazało inne miejsce (szpital, gabinet lekarza medycyny pracy w trakcie badań okresowych).

Tylko 1% osób przyznał się do przeprowadzenia badania słuchu online lub poprzez dedykowaną aplikację.

***
Badanie EuroTrak Poland 2019 zrealizowała szwajcarska firma badawcza Anovum na zlecenie Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Aparatów Słuchowych (EHIMA - European Hearing Instrument Manufacturers Association). Badanie w Polsce przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 15 066 osób. Blisko 10% ankietowanych (1 301) to osoby z ubytkiem słuchu.