Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Badanie EuroTrak Poland 2019 - aż 71 % ankietowanych wskazało, że używa pierwszego aparatu słuchowego 07 paź, 2020

Średni wiek aktualnie posiadanych aparatów słuchowych wynosi 3,3 roku, natomiast średni wiek aparatów przed wymianą wynosi 5 lat.

Na pytanie "Ile lat posiadałeś swój poprzedni aparat słuchowy", 43% ankietowanych wskazało odpowiedź "4-6 lat", a 35% "1-3 lata". 9% ankietowanych używa jednego aparatu słuchowego przez 11 lat lub dłużej.

Wśród ankietowanych 71% wskazało na odpowiedź, że obecnie używany aparat słuchowy jest ich pierwszym. W poprzednim badaniu prowadzonym w 2016 roku, takich osób było 67% (+4 pp.).

Na pytanie "Ile lat minęło od momentu, gdy dowiedziałeś się o swoim ubytku słuchu, zanim kupiłeś aparat słuchowy, 14% ankietowanych wskazało odpowiedź "1 rok", 28% o zakupie zdecydowało po 2 latach, 25% po trzech, a 11% po upływie więcej niż 6 lat.

***
Badanie EuroTrak Poland 2019 zrealizowała szwajcarska firma badawcza Anovum na zlecenie Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Aparatów Słuchowych (EHIMA - European Hearing Instrument Manufacturers Association). Badanie w Polsce przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 15 066 osób. Blisko 10% ankietowanych (1 301) to osoby z ubytkiem słuchu.