Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Kampania społeczna "Udostępnij się" 30 paź, 2015

"Udostępnij się" czyli kampania społeczna promująca napisy, język migowy i audiodeskrypcję.

Szacuje się, że w Polsce może być nawet 1,6 miliona osób wykluczonych z korzystania ze skarbów kultury, ze względu na niepełnosprawność słuchową i wzrokową. To około 300 tysięcy potencjalnych odbiorców oferty kulturalnej: muzeów, galerii, kin i teatrów, przy założeniu, że odwiedzałby je podobny odsetek niepełnosprawnych, jak obecnie osób pełnosprawnych.

Aby tak się stało, trzeba udostępnić kulturę dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Narzędziami do realizacji tej misji są: audiodeskrypcja, napisy dla niesłyszących oraz język migowy. Kampania społeczna "Udostępnij się" ma na celu promocję tych rozwiązań, otwierających skarbiec kultury dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

Dzisiejsza znikoma dostępność kultury dla tych osób wynika z braku odgórnych regulacji lub dobrowolnych zobowiązań (np. producentów telewizyjnych), dotyczących audiodeskrypcji, które obowiązują np. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, a nawet w bardzo wolnorynkowych Stanach Zjednoczonych. Podstawowe przyczyny to jednak słabe zainteresowanie tą grupą odbiorców, brak świadomości problematyki oraz brak wiedzy na temat możliwości wsparcia organizacyjnego i finansowego dla działań udostępniających kulturę.

Dlatego na stronie www kampanii www.udostepnijsie.pl można dowiedzieć się, ile kosztuje wprowadzenie audiodeskrypcji, napisów lub tłumaczeń na język migowy, jak się do tego przygotować oraz jak uzyskać wsparcie finansowe dla tych działań. Źródłem dofinansowania mogą być: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, PFRON, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a także środki samorządowe przeznaczone na kulturę oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Kampania "Udostępnij się" została zorganizowana przez Fundację "Siódmy zmysł" w partnerstwie z Fundacją "Katarynka" i Fundacją Kultury bez Barier.