Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Już od nowego roku nowe elektroniczne zlecenie na zaopatrzenie/naprawę wyrobu medycznego 02 gru, 2020

"Uchwalone w Sejmie w ostatni piątek przepisy zwane ustawą COVID-ową uzupełniają system elektronicznej dokumentacji medycznej o nową kategorię dokumentów - elektroniczne zlecenie na zaopatrzenie/naprawę wyrobu medycznego.

Od nowego roku zlecenia na wyroby medyczne będą mogły być wystawiane w postaci elektronicznej.  (…) Podobnie ja to ma miejsce w systemie recept, nowy dokument będzie opatrzony podpisem elektronicznym lub innym równoważnym rozwiązaniem w tym zakresie. Zlecenie w postaci elektronicznej będzie miało formułę 20 cyfrowego kodu identyfikacyjnego lub 4 cyfrowego kodu dostępu.(…)

W zależności od decyzji, pacjent otrzyma elektroniczne zlecenie na wskazany adres mailowy, numer telefonu lub w postaci wydruku.

Dotychczasowy model zaopatrzenia oparty o zlecenia w postaci dokumentacji papierowej, będzie obowiązywał do wakacji. Ustawa przewiduje jednak możliwość jego ewentualne wydłużenie do końca roku 2021. To dobre rozwiązanie, pozwoli płynnie dostosować systemy rozliczeń świadczeniodawców i przetestować wprowadzany system."

Źródło: www.cowzdrowiu.pl