Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem 13 kwi, 2022
27 kwietnia 2022 roku odbywa się kolejna światowa edycja Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem. Jego poznańskie obchody to świetna okazja do poznania zagrożeń jakie niesie hałas we współczesnym świecie i sposobów walki z nim.
 
Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem został ustanowiony przez amerykańską organizację League for the Hard of Hearing (pol. Liga Niedosłyszących). Organizacja ta powstała w roku 1910 w Nowym Jorku, a jej głównym celem było polepszenie jakości życia ludzi niedosłyszących (cierpiących na ubytki słuchu). W USA po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem (INAD) był obchodzony w roku 1995. W Polsce tradycję obchodów tego dnia zapoczątkowało Towarzystwo Higieny Akustycznej w roku 2000 (wg. Wikipedii). 27 kwietnia na całym świecie uwaga wszystkich ludzi powinna być skierowana na powszechność występowania hałasu w środowisku, na fakt, że hałas ma negatywny wpływ na zdrowie i w efekcie może być szkodliwy. To również okazja by uświadomić sobie fakt, że w większości przypadków sami taki niebezpieczny dla naszego organizmu hałas generujemy! Tymczasem świadomość społeczna tego problemu nadal jest niska. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, w jakich sytuacjach może dojść do trwałego uszkodzenia słuchu i jak można temu zapobiec.
 
W obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem włącza się również Poznań. 27 kwietnia 2022 roku Katedra Akustyki, Wydział Fizyki, Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają wszystkich do udziału w interaktywnym spotkaniu poświęconemu zagadnieniom związanych z hałasem, zagrożeniom wynikających z przebywania w hałasie o dużym poziomie, itp. W pierwszej części wydarzenia (w formie zdalnej) będzie można dowiedzieć się jak i gdzie znaleźć informacje o hałasu w mieście, powiecie, gminie oraz w jaki sposób można zredukować hałas – np. samochodowy. Uczestnicy spotkania będą mogli również wziąć udział w spacerze dźwiękowym po Poznaniu oraz doświadczyć krajobrazu dźwiękowego Poznania.
 
W drugiej części wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w bezpośrednim spotkaniu z pracownikami i studentami Katedry Akustyki i uczestniczyć w aktywnym słuchaniu miasta.

Będziemy chcieli znaleźć się w miejscach najbardziej charakterystycznych dla naszego miasta.
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!

 
Program Światowego Dnia Zagrożenia Hałasem *)

27.04.2022 r.
11:00 – 11:10 Otwarcie, wprowadzenie w obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem Dziekan Wydziału Fizyki UAM,
prof. UAM Roman Gołębiewski
 
11:10 – 11:30 Czy turbina wiatrowa może być dobrym sąsiadem człowieka?
prof. dr hab. Anna Preis
 
11:30 – 11:50 Normy hałasu i mapy akustyczne – jak sprawdzić hałas w okolicy?
dr Jan Felcyn
 
11:50 – 12:10 Oswoić miejski hałas – o metodach redukcji hałasu w mieście
dr Michał Gałuszka
 
12:10 – 12:40 Krajobraz dźwiękowy Poznania
prof. dr. hab. Anna Preis, mgr Eryk Kozłowski
 
15:00 Aktywne słuchanie miasta – spacer po Poznaniu z udziałem pracowników i studentów Katedry Akustyki
 
*) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie