Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Polska Fundacja Osób Słabosłyszących została Partnerem Kampanii "Usłyszeć Świat" 13 lut, 2016

Polska Fundacja Osób Słabosłyszących (www.pfos.org.pl) jest założoną w 2012 roku organizacją zajmującą się szeroko rozumianą działalnością na rzecz osób dotkniętych dysfunkcją narządu słuchu.

Obecna siedziba Fundacji mieści się w Warszawie. Fundacja jest członkiem European Federation of Hard of Hearing People (Europejskiej Federacji Osób Słabosłyszących). 

PFOS działa w oparciu o założenia Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych, gwarantujące wszystkim osobom niepełnosprawnych - w tym osobom słabosłyszącym - równy dostęp do informacji, edukacji, usług oraz wydarzeń społecznych, kulturalnych czy politycznych. Konwencja została ratyfikowana przez większość krajów europejskich (w tym Polskę, która uczyniła to 6 września 2012 roku). Dokument ten jest bazą wszelkich działań EFHOH. Pełny tekst konwencji znajduje się na stronie: www.isap.sejm.gov.pl.