Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu: niedosłuch - problem cywilizacyjny 02 mar, 2016

3 marca z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu, który ma na celu podnoszenie świadomości oraz stymulowanie działań w dziedzinie zdrowia ucha i słuchu. Problemy ze słuchem to coraz częściej występująca choroba cywilizacyjna, którą przyniósł XXI wiek.

Postępujący w całej Europie, a także w Polsce proces starzenia się społeczeństwa sprawia, że temat niedosłuchu staje się coraz poważniejszy. Szacuje się, że około 500 milionów ludzi na świecie dotkniętych jest niedosłuchem. W grupie wiekowej powyżej 70. roku życia prawie trzy czwarte osób ma problemy ze słuchem. Problem ten dotyczy głównie osób starszych, jednakże coraz więcej ludzi w młodszym wieku zaczyna wykazywać znaczne problemy ze słyszeniem.

Nadmierny hałas przejeżdżających pojazdów, słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki, praca w głośnym środowisku bez stosowania odpowiednich środków ochronnych, również brak odpowiedniej higieny uszu - to jedne z głównych przyczyn narastającego z czasem niedosłuchu. Na pogorszenie słuchu mają także wpływ przebyte zapalenia ucha środkowego, urazy, cukrzyca, choroby o podłożu autoimmunologicznym czy też rzadziej nowotwory i guzy. - mówi otolaryngolog dr n. med. Magdalena Doroszyńska-Tomczyk.

Ubytek słuchu często nazywany jest "utajonym inwalidztwem", gdyż pomimo tego, że jest on niewidoczny, znacznie obniża jakość oraz komfort życia. Ostatnie badania wykazały, że nierehabilitowany niedosłuch często prowadzi do depresji, fobii społecznych, frustracji oraz całej gamy problemów pokrewnych. Choć najczęściej  pierwsze symptomy związane z zaburzeniami słuchu  pojawiają się ok. 50. roku życia, zdarza się coraz częściej, że do poradni zgłasza się młodzież oraz dzieci.

Niestety dbanie o słuch i jego kontrola nie jest naszą mocną stroną. Przeciętny 60-latek wykonuje badania cholesterolu, poziomu cukru, bada wzrok, niestety zapomina o uszach. Niedosłuch jest bardzo podstępną chorobą. Stopniowe pogłębianie się niedosłuchu sprawia, że większość pacjentów nie zauważa problemów ze słuchem dopóki niedosłuch nie zacznie utrudniać im codziennego funkcjonowania. - mówiJoanna Bugaj, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu.

Słuch  tracimy w sposób powolny i często niezauważalny. Im wcześniej zgłosimy się na badanie profilaktyczne, tym szybciej pojawi się szansa rozpoznania zaburzeń i ubytku słuchu oraz podjęcia odpowiednich działań profilaktycznych. Dlatego chcemy szerzyć wiedzę i zachęcać Polaków - nie tylko seniorów - do profilaktyki w postaci badań słuchu. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnej edycji naszej Kampanii "Usłyszeć świat" dzięki, której chcemy przyczynić się do większego wzrostu świadomości społecznej w zakresie higieny słuchu, przełamać barierę wstydu wobec metod jego rehabilitacji - aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie oraz uświadomić jak ważne są badania słuchu. Dlatego marzec, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu jest odpowiednim miesiącem na zadbanie o własne zdrowie i zrobienie badań słuchu. Adresy ośrodków, w których można bezpłatnie wykonać badanie słuchu, znajdą Państwo na naszej stronie www.slyszymy.pl. - dodaje prezes Bugaj.

W profilaktyce narządu słuchu bardzo ważne jest utrwalenie właściwych nawyków oraz uwrażliwienie na konieczność przeprowadzania regularnych badań. Ze względu na postępujący oraz nieodwracalny charakter wielu zmian patologicznych w obrębie narządu słuchu, należy dbać o to, aby badania były przeprowadzane regularnie, a zalecenia specjalisty bezwzględnie przestrzegane.