Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Co warto wiedzieć przed wizytą w US? 31 mar, 2016

Przed nami ostatnie dni wypełniania deklaracji podatkowych i składania ich w urzędach skarbowych. Jakie prawa mają i z jakiej pomocy mogą skorzystać niesłyszący  w instytucjach państwowych?

Od 1 kwietnia 2012 r. w urzędach obowiązują przepisy regulujące standardy komunikowania się  i pomocy osobom niesłyszącym. Ustawa reguluje procedury komunikowania się w najważnieszych instytucjach państwowych, takich jak: organy administracji publicznej, podmioty lecznicze, Policja, Państwowa Straż Pożarna i straż gminna oraz jednostki ochotnicze.

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r.  (Dz.U. nr 209, poz. 1243) pomoc w odpowiednim załatwieniu spraw urzędowych przyznana jest osobom, które trwale lub okresowo doświadczają trudności w komunikowaniu się, członkom rodzin osób uprawnionych, w tym współmałżonka, dzieci własnych i przysposobionych, dzieci obcych przyjętych na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwa, ojczyma, macochy, zięciów i synowych, osobom mającym stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi. Dotychczas osoby niesłyszące zmuszone były korzystać z pomocy członków rodziny posługującej się językiem migowym lub przychodzić z tłumaczeniem. Ustawa zaś przewiduje przyznanie możliwości skorzystania z usługi bezpłatnego tłumacza lub też odpowiednio przeszkolonego pracownika. Zgodnie z jej zapisami musi on umieć posługiwać się polskim językiem migowy (PJM), systemem językowo-migowym (SJM) lub systemem  SKOGEM, który  jest podstawowym środkiem komunikowania się osób głuchoniemych, gdzie sposób przekazu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

Dodatkowo każda, wymieniona w ustawie instytucja, powinna ułatwić  niesłyszącym możliwość skorzystania z poczty elektonicznej, komunikatorów internetowych  oraz wiadomości typu sms czy mms, przesyłania faksów, a także dostęp do  stron internetowych dostosowanych do osób niesłyszących.

Aby skorzystać z takiej możliwości, zgodnie z zapisami ustawy, należy zgłosić chęć skorzystania z usługi co najmniej trzy dni przed terminem wizyty. W przypadku, gdy urząd nie może zapewnić osobie niesłyszącej takiej usługi powinien ją o tym zawiadomić i podać powody niemożności skorzystania ze świadczenia. Wg zapisów ustawy instytucja państwowa świadcząca powyższe usługi ma obowiązek zachowania tajemnicy informacji. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy zachowanie takiej tajemnicy może  stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób oraz w przypadku, gdy osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyrażą zgodę na ujawnienie tajemnicy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209 poz. 1243).

Źródło: www.infor.pl