Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Programy przesiewowe dla pierwszoklasistów w Częstochowie 11 kwi, 2016

Kolejny raz rusza program badań przesiewowych słuchu dla uczniów pierwszych klas w częstochowskich podstawówkach. Jego podstawowym celem jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci oraz objęcie ich opieką diagnostyczną, leczniczą i terapeutyczną z wykrytym uszkodzeniem słuchu.

U ponad 35% dzieci diagnozuje się obecnie różnego rodzaju zaburzenia słuchu związane z rozwojem cywilizacji. Obecnie jest to już poważny problem medyczny, dlatego ważne są tego rodzaju inicjatywy, pozwalające na wczesne wykrycie skali tego zjawiska i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Programem objęte zostaną wszystkie dzieci klas  pierwszych częstochowskich szkół podstawowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą zgodę na badanie.

Program jest realizowany przez Polski Związek Głuchych - Specjalistyczny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Częstochowie.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl