Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Poczta Polska pomaga niesłyszącym w realizacji programu "Rodzina 500 Plus" 24 kwi, 2016
Na stronie www.pocztapolskarodzina.pl został opublikowany film instruktażowy z lektorem języka migowego pomagający osobom niedosłyszącym w wypełnieniu wniosku "Rodzina 500 plus".
 
Na stronie znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące programu, natomiast w placówkach Poczty Polskiej są do dyspozycji papierowe wnioski dotyczące wypłaty tego świadczenia, które ułatwić mają skorzystanie z programu Rodzinom, które nie mają w domu dostępu do Internetu. Osoby chcące złożyć wniosek elektronicznie mogą to zrobić m.in. poprzez Bank Pocztowy. Jest to jeden z dwudziestu kilku banków, z którym resort rodziny ma podpisaną umowę w tej sprawie. E-wnioski można też składać poprzez system Emp@tia, platformę ePUAP oraz PUE ZUS. Można je także wysyłać pocztą.
 
Rodzina 500 plus to program przewidujący wypłatę 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach otrzymają też pieniądze na pierwsze dziecko. Z wyliczeń resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wynika, że łącznie wsparciem objętych może zostać 3 miliony 700 tysięcy dzieci.
 
Źródło: www.money.pl