Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Gen, który przywraca słuch 17 lip, 2014

Utrata słuchu jest poważnym problemem społecznym. Blisko jedna trzecia wszystkich 64-latków ma znaczną, wynikającą z wieku, utratę słuchu, a liczba ta może ulec podwojeniu do 64% w przypadku seniorów powyżej 85. roku życia. Zaś utrata słuchu wynikająca z hałasu jest najczęściej zgłaszanym urazem zawodowym.

Naukowcy z Harvard Medical School przebadali dwa najbardziej powszechne rodzaje utraty słuchu: powstałej na skutek hałasu oraz tej, wynikającej z wieku. Dzięki tym badaniom uzyskali wgląd w mechanizmy obronne słuchu.

Naukowcy zbadali czy poprzez ekspresję genu ISL1 w uchu wewnętrznym myszy możliwa jest skuteczna ochrona ucha wewnętrznego. Wyniki pokazały, ze gen chroni komórki w uchu wewnętrznych przed starzeniem się oraz pozwala  przetrwać im w trakcie ekspozycji na znaczny hałas. Oznacza to, że słuch u starych osobników myszy, bądź u gryzoni narażonych na hałas jest znacznie lepszy niż u myszy pozbawionych tego genu.

Mając takie wnioski, naukowcy mają nadzieję, na rozszerzenie wyników również względem ludzi, przez co możliwa będzie ochrona ludzkiego słuchu, przed wynikającą z wieku bądź ekspozycją na nadmierny hałas utraty słuchu.

W badaniach nad genem ISL1 naukowcy odkryli również gen odpowiedzialny za połączenie między komórkami a neuronami w uchu wewnętrznym.

Takie połączenie jest niezbędne dla słuchu a jego zachowanie sprzyja przeżywalności komórek, co może wpływać na zmniejszenie upośledzenia słuchu, powstałego na skutek procesu starzenia i bądź lub ekspozycji na hałas.

Źródło: www.hear-it.org