Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Ciechocińskie Dni Słuchu 2016 11 maj, 2016

Już w najbliższy weekend, w dniach 14-15 maja 2016 r. Stowarzyszenie Protetyków Słuchu, które działa m.in. na rzecz współpracy z pacjentami oraz edukowania ich w zakresie ochrony i leczenia wad słuchu zaprasza na Ciechocińskie Dni Słuchu.

Podczas tej dwudniowej imprezy mieszkańcy miasta oraz kuracjusze na Deptaku Ciechocińskim, mieszczącym się przy Al. Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Zdrojową, będą mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanych do badania słuchu słuchobusów. Każda osoba, bez względu na wiek, będzie mogła bezpłatnie przebadać swój słuch oraz zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami umożliwiającymi poprawę słuchu, w tym najnowszymi aparatami słuchowymi do różnych ubytków słuchu. W programie przewidziane są także porady specjalistów dotyczące słuchu i jego higieny.

Zaplanowane wydarzenia mają przybliżyć zagadnienie profilaktyki higieny słuchu, zapobiegania niedosłuchowi poprzez stosowanie nowoczesnych aparatów słuchowych, a także pozyskania praktycznej wiedzy o możliwości refundacji aparatów słuchowych przez NFZ, jak również możliwości starania się o dofinansowanie w adekwatnych do miejsca zamieszkania Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Poprzez powyższą akcję organizatorzy chcą uświadomić seniorom, że choć niedosłuch jest związany z wiekiem, to starość nie musi być tożsama z głuchotą. Wiele osób powyżej 60. roku życia jest nadal w wieku produkcyjnym i powinno pozostać na rynku pracy w pełni zdrowia. Tymczasem utrata słuchu, jeśli nie będzie właściwie leczona, większość pracowników praktycznie eliminuje z rynku. Ponadto, problem niedosłuchu u seniorów może prowadzić do ich izolacji ze społeczeństwa, powodować często również osamotnienie, depresję, frustrację czy zaburzenia w obszarze komunikacji, a te wiążą się ze spadkiem jakości życia.

Podczas Ciechocińskich Dni Słuchu dystrybuowana będzie gazeta "Usłyszeć w świat", w której znajdziecie Państwo informacje związane z m.in. kampanią. Gazeta jest adresowana przede wszystkim do seniorów - osób, które w największym stopniu dotknięte są problemem niedosłuchu. Skala tego zjawiska jest bowiem ściśle związana z procesem starzenia się naszego organizmu. Zapraszamy do lektury artykułu Agnieszki Fedorczuk "Przychodzi pacjent do laryngologa", z którego można dowiedzieć się o dolegliwościach i przyczynach bólów usznych i ich rozwiązywaniu, a także o tym jak rozpoznać osłabienie słuchu, czego może być przyczyną, jak istotne są czynniki genetyczne w dziedziczeniu tego schorzenia,  jak mu zapobiegać, diagnozować, a w końcu gdzie i kiedy udać się po specjalistyczną poradę. W gazecie przeczytamy również o milowych krokach jakie poczyniła w ostatnim czasie otolaryngologia, o nowych możliwościach zastosowania endoskopii w laryngologii, rewolucji w wykrywaniu i diagnostyce problemów ze słuchem u noworodków dzięki wprowadzeniu przed 13 laty  Programu Powszechnych Obowiązkowych Badań Przesiewowych u noworodków, przełomie w leczeniu zaburzeń słuchu dzięki wprowadzeniu coraz nowocześniejszych implantów ślimakowych i usznych, czy o zastosowaniach fonochirurgii.  W czasopiśmie znajdziemy odpowiedzi na wiele pytań  dręczących osoby zmagające się z problemem utraty słuchu, m.in. przeczytamy kiedy należy wybrać aparat słuchowy, a kiedy zdecydować się na implant.

Życzymy przyjemnej lektury i zapraszamy do Ciechocinka w dniach 14-15 maja.