Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Setny implant słuchowy dla małego pacjenta z Bydgoszczy 30 maj, 2016

Lekarze z oddziału otolaryngologii, audiologii i foniatrii dziecięcej w Bydgoszczy od 2008 roku wszczepiają implanty zakotwiczone, a od 2010 roku realizują Dziecięcy Program Implantów Ślimakowych. Oddział otolaryngologii jest również ośrodkiem referencyjnym Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Rocznie przeprowadza do dwudziestu zabiegów poprawiających słuch. W maju 2016 roku został tu przeprowadzony setny zabieg wszczepienia implantu dziecku.

Implanty ślimakowe to wciąż mało popularna metoda radzenia sobie z głuchotą czy niedosłuchem. O tym, że metoda ta jest całkowicie refundowana, wie bardzo niewielka grupa pacjentów. Tymczasem całkowicie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest nie tylko zabieg wszczepienia implantu, ale również badania kwalifikacyjne, zakup systemu implantu oraz opieka szpitalna i rehabilitacja.

Źródło: www.bydgoszcz.wyborcza.pl