Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

"Nie widzę, nie słyszę, latam" 21 cze, 2016

15 czerwca br. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) przedstawiło raport dotyczący swoich podopiecznych. Osoby głuchoniewidome mają ograniczony dostęp do informacji i możliwości komunikowania się; mogą żyć normalnie, ale potrzebują pomocy. U osoby pełnosprawnej wzrok dostarcza ok. 80 proc., a słuch - ok. 10 proc. informacji o świecie. W Polsce jest ok. 5-7 tys. osób głuchoniewidomych. Wiele z nich, zwłaszcza w przypadku wrodzonej głuchoślepoty, ma również inne schorzenia lub niepełnosprawności.

Większość osób głuchoniewidomych to seniorzy (70 proc.), jednak niepokojąco wzrasta liczba dzieci z wrodzoną głuchoślepotą, co - paradoksalnie - jest efektem postępu medycyny. Kiedyś noworodki z licznymi wadami wrodzonymi nie miały szans na przeżycie, obecnie są ratowane i dorastają z tym i innymi schorzeniami. TPG szczególnie zwraca uwagę na fakt, że jedynie 20 proc. osób głuchoniewidomych w wieku produkcyjnym pracuje; większość z nich (60 proc.) ma wykształcenie gimnazjalne.

Do podstawowych trudności osób głuchoniewidomych  należy dostęp do informacji, porozumiewanie się i poruszanie się. To, w jaki sposób funkcjonują w społeczeństwie, na ile są samodzielni, w dużej mierze zależy od ich otoczenia, m.in. rodziny, ale także instytucji zajmujących się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo wiedza na temat głuchoślepoty jest niewielka, co skutkuje m.in. trudnościami w czasie wizyt w urzędach czy u lekarza. Specjaliści pomagający osobom głuchoniewidomym muszą mieć odpowiednie kompetencje, np. znać alfabet Lorma (porozumiewanie się za pomocą dotykania dłoni), co jest dość rzadko spotykaną umiejętnością.

TPG gromadzi fundusze umożliwiające wspieranie osób głuchoniewidomych. Zbiórka prowadzona jest pod hasłem "Nie widzę problemu, nie słyszę sprzeciwu". Do akcji można się włączyć za pośrednictwem strony www.niewidzenieslysze.pl.

Akcję promuje filmik opowiadający o działaniach TPG zatytułowany "Nie widzę, nie słyszę, latam!"

www.youtube.com

Źródło: PAP/Rynek Zdrowia/Rynek Seniora 16.06.2016