Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Fundacja HEAR THE WORLD 07 lip, 2016

Świat, w którym każdy ma  możliwość cieszenia się dobrym słuchem, to ambitny cel realizowany przez Fundację "Hear The World". Ta organizacja non-profit została powołana w celu wspierania osób z niedosłuchem na całym świecie. W latach 2015/2016 przeznaczyła 1,86 mln franków szwajcarskich na wsparcie 23 projektów mających na celu poprawę słuchu w 18 krajach.

Wsparcie w liczbach 

  • Fundacja przeznaczyła 1,86 miliona franków szwajcarskich na wsparcie  23 projektów w 18 krajach.
  • Zakupiła ponad 1.000 aparatów słuchowych, profesjonalnie dobranych bezprzewodowych systemów mikrofonowych oraz sfinansowała świadczenia opieki rekonwalescyjnej.
  •  510 pracowników Sonowy (firmy, która założyła Fundację "Hear the World") poświęciło 610 dni na działania wolontariackie lub projekty mające na celu zbieranie funduszy.

Nacisk na pomoc dzieciom z niedosłuchem

Świadczenie opieki audiologicznej dla dzieci z niedosłuchem to jeden z obszarów, na których fundacja "Hear the World" szczególnie skupia swoją uwagę. Dla dzieci pochodzących z krajów o niskim lub średnim dochodzie, zaburzenia związane z niedosłuchem wiążą się z poważnymi konsekwencjami: oznacza to, że nie są one w stanie uczyć się poprawnie mówić, a tym samym odmawia im się dostępu do edukacji szkolnej, co z kolei ogranicza ich perspektywy na przyszłość. Mając to na uwadze, Fundacja "Hear the World" wspiera projekty na całym świecie, które zapewniają dzieciom możliwość rozwoju na odpowiednim dla ich wieku poziomie i tym samym pozwalają im osiągnąć pełen potencjał. Na przykład w Armenii pomoc uzyskana z "Hear the Word" umożliwiła przeprowadzenie ponad 2.000 audiologicznych badań słuchu. Ponadto, w Republice Dominikany otwarto nową klinikę leczenia zaburzeń słuchu i tu również rozpoczęto program mający na celu prowadzenie przesiewowych badań słuchu u noworodków. Świadczenie wysokiej jakości, zrównoważonej opieki zachowawczej stanowi zawsze nadrzędny priorytet Fundacji "Hear the World". Naszym celem jest zagwarantowanie dzieciom pochodzącym z krajów o niskim dochodzie opieki o takim samym standardzie jak dzieciom z krajów bogatszych - tłumaczy Lukas Braunschweiler, prezes Fundacji "Hear the World" oraz CEO Sonova. To dlatego dokładamy starań, aby nasi partnerzy mieli do dyspozycji najnowocześniejsze i najdoskonalsze aparaty słuchowe i odpowiednie wyposażenie.

Profilaktyka: kluczowa część działalności Fundacji

Kolejnym głównym obszarem działalności fundacji jest profilaktyka. Jak donosi Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 1.1 miliarda młodych ludzi na całym świecie nie dba odpowiednio o swój słuch, co jest spowodowane nieodpowiednimi nawykami słuchowymi, podczas gdy 60% wszystkich przypadków niedosłuchu u dzieci da się uniknąć. W krajach o niskim lub średnim dochodzie dane te są jeszcze bardziej alarmujące: Na przykład w Kambodży możnaby zapobiec trzem na cztery przypadkom niedosłuchu u dzieci. Najczęstsze powody uszkodzenia słuchu w Kambodży obejmują: nieodpowiednie leczenie stanów zapalnych ucha środkowego, przedawkowanie leków na malarię i traumatyczne przeżycia związane z zaminowaniem kraju. Fundacja "Hear the World" wspiera pięć klinik, które prowadzą leczenie skierowane do najuboższych obywateli, dbając w ten sposób o to, aby 24.000 pacjentów rocznie uzyskiwało odpowiednia opiekę audiologiczną. Z uwagi na to, że wyzwania związane z profilaktyką są różne w zależności od kraju, programy są dostosowywane odpowiednio d potrzeb danego kraju. Prowadzi również kampanię na rzecz promowania działań profilaktycznych w samej Szwajcarii. Na przykład w ubiegłym roku, bywalcom koncertów rozdano ponad 500.000 zatyczek do uszu. Działalność prowadzona przez „Hear the World” znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach WHO. Jedna szósta dorosłych na całym świecie dotknięta jest niedosłuchem, a 32 miliony dzieci doświadcza tego problemu w stopniu średnim lub poważnym. Problemem nie jest jednak brak odpowiednich rozwiązań audiologicznych, tylko niedostatek środków. Większość osób dotkniętych niedosłuchem pochodzi z krajów o niskim lub średnim dochodzie i maja one często bardzo ograniczony dostęp - o ile taki dostęp istnieje - do opieki audiologicznej. W krajach rozwijających się, tylko jedna na 40 osób z niedosłuchem nosi aparat słuchowy.

W działalność Fundacji zaangażowanych jest 510 pracowników Sonovy

Działalność wolonatriacka oraz kampanie mające na celu zbieranie funduszy prowadzone przez pracowników Sonovy stanowią istotną część działalności fundacji. W roku 2015/2016 ogółem 510 pracowników, czyli ponad 5% osób zatrudnionych w Sonovie na całym świecie, poświęciło 610 dni pracy wolontariackiej na rzecz Fundacji "Hear the World". Było to ponad dwukrotnie więcej wobec liczby osób zaangażowanych w taką działalność w ubiegłym roku. Poprzez działalność wolontariacką w tej dziedzinie, nasi pracownicy pomagają w kreowaniu specjalistycznej wiedzy niezbędnej do diagnozowania zaburzeń słuchu i dopasowywaniu aparatów słuchowych  w poszczególnych przypadkach. To umożliwia fundacji "Hear the World" zapewnienie zrównoważonej opieki audiologicznej i stworzenie lokalnych miejsc pracy - wyjaśnia Lukas Braunschweiler.

X rocznica założenia Fundacji "Hear the World"

Fundacja "Hear the World" będzie kontynuować swoją działalność wspierającą ludzi dotkniętych niedosłuchem w porównywalnym stopniu także w nowym roku podatkowym. Oprócz 16 bieżących projektów prowadzonych od lat, z szeregu propozycji wybranoosiem nowym projektów. W roku, w którym fundacja świętuje 10 rocznicę swojej działalności, fundacja poczyni kolejny milowy krok, ponieważ zasponsoruje pierwsze implanty ślimakowe dla dzieci z poważnym niedosłuchem w Panamie - jest to kolejny ważny krok mający na celu kreowanie świata, w którym każdy ma szansę cieszenia się dobrym słuchem.

Źródło: www.hear-the-world.com