Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

W szczecińskich autobusach i tramwajach znalazły się specjalne ulotki pozwalające porozumieć się z osobą niesłyszącą 08 sie, 2016

W ramach projektu "Głusi w przestrzeni publicznej 2" w środkach komunikacji miejskiej w Szczecinie i okolicach znalazły się  specjalnie przygotowane ulotki informujące o tym jak kierowca - motorniczy powinien postępować z Głuchym w sytuacji kryzysowej.

Ma to ułatwić porozumiewanie się z Głuchymi w przypadku pojawienia się zmian w kursowaniu pojazdów, albo kiedy występują trudności z porozumiewaniem się z taką osobą w sytuacji zagrożenia życia. Ulotka została opracowana przez specjalistów z Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych przy wsparciu pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Są w niej gotowe pytania i odpowiedzi pokazane  również w języku migowym - "Masz problem w komunikowaniu się z osobą niesłyszącą? Pokaż zdania przedstawione w Polskim Języku Migowym". Kierowca lub motorniczy znajdzie w ulotce numer telefonu do tłumacza języka migowego oraz informacje i porady jak prawidłowo porozumieć się z osobą z wadą słuchu.

Projekt "Głusi w przestrzeni publicznej II" dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i środków Miasta Szczecin.

O projekcie „Głusi w przestrzeni publicznej”

Projekt dotyczy zwiększenia świadomości obywatelskiej osób z wadą słuchu.

Celem projektu realizowanego przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych w partnerstwie publiczno-społecznym z Urzędem Miasta Szczecin jest zwiększenie dostępu do informacji publicznej oraz edukacja w zakresie praw obywatelskich osób z wadą słuchu, ale także wyposażenie służb publicznych w informacje dotyczące specyfiki komunikowania się osób niesłyszących i niedosłyszących.

Projekt zakłada przygotowanie instrukcji w formie elektronicznej i filmowej dla osób z wadą słuchu, pokazujących jak efektywnie załatwić "urzędową sprawę". Przewiduje również przeprowadzenie szkoleń z zakresu projektu dla obu stron, czyli osób z wadą słuchu i urzędników. Realizacja projektu przyczyni się do większego otwarcia przestrzeni publicznej dla osób głuchych i słabo słyszących.

www.gwpp.pzg.szczecin.pl