Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

NFZ niewystarczająco finansuje leczenie wad słuchu metodą implantów 10 gru, 2016
Pacjenci ze Stowarzyszenia Słyszeć bez Granic przekonują, że finansowanie procedur związanych z leczeniem wad słuchu metodą implantów słuchowych oferowane przez NFZ jest "dalece niewystarczające" i nie pozwala na pokrycie wszystkich związanych z nim kosztów, w tym na bieżące wymiany procesorów dźwięku.
 
Procesor dźwięku jest zewnętrzna częścią implantu ślimakowego przetwarzającego słyszane dźwięki otoczenia. Urządzenie to z czasem ulega zużyciu i potrzebna jest jego wymiana. Stowarzyszenie alarmuje, że jeśli taka konieczność zaistnieje już po upływie okresu gwarancji producenta, wówczas pacjenci na wymianę czekają nawet przez wiele miesięcy.
 
Bez sprawnego procesora dźwięku świat milknie, a  normalne życie pacjentów się zatrzymuje, znika też ich samodzielność.
 
Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że p.o. prezesa NFZ Andrzej Jacyna wydał zarządzenie zamieniające zasady rozliczania leczenia implantami słuchu. Nowe rozwiązanie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2017 r. i powinno znacznie ułatwić rozliczanie wymiany procesorów.
 
Obecnie w umowie pomiędzy ośrodkiem wszczepiającym a oddziałem wojewódzkim NFZ jest wyznaczona kwota zarezerwowana tylko dla tych świadczeń. Jednak to świadczeniodawca (a więc szpital) sam decyduje, ile środków przeznaczy na wszczepianie nowych implantów, a ile na wymianę procesorów. Taryfikacja świadczeń leży w kompetencjach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
 
Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic uznaje jednak, że "Zarządzenie absolutnie nie rozwiązuje problemu, jest jedynie uporządkowaniem przepisów, które obowiązywały do tej pory".
 
"Nowe zmiany nie spowodują, że zwiększy się liczba świadczeń związanych z wymianami procesorów implantów słuchowych. We wspomnianym nowym zarządzeniu NFZ poza nazwami procedur, zmieniono (obniżono) także ich wycenę" - wskazują pacjenci.
 
Kluczowym problemem jest niewystarczające finansowanie w klinikach wszczepiających na wymianę procesorów. Stowarzyszenie informuje jednocześnie, że wzrasta liczba głuchych pacjentów, którzy wymagają wszczepienia implantów, kumuluje się także liczba osób czekających na wymianę procesora.
 
Zdaniem NFZ wymiana procesora stanowi kontynuację rozpoczętego procesu leczenia i pacjent nie powinien być wpisywany na listę oczekujących. "Z kolei finansowaniu ze środków NFZ podlega wymiana urządzenia, które nie działa i upłynął okres jego gwarancji, ale jeśli procesor nie działa prawidłowo w okresie gwarancji".
Rzeczniczka NFZ poinformowała, że jeśli w takiej sytuacji pacjent zostanie jednak wpisany na listę oczekujących, wówczas może zgłosić to do oddziału wojewódzkiego NFZ. Oddział może podjąć czynności wyjaśniające, może również przeprowadzić kontrolę, a następnie zobowiązać placówkę medyczną do działań zgodnie z przepisami.