Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym 09 sty, 2017

W 2014 roku została zainicjowana przez Zachętę - Narodową Galerię Sztuki Encyklopedia Sztuki  Polskim Języku Migowym. Podczas tworzenia pierwszych 44 haseł uznano, że w projekcie powinny uczestniczyć inne instytucje kultury. Dzięki dotacjom ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku powstało 50 kolejnych haseł, opracowanych i nagranych we współpracy z Grupą Artystów Głuchych GAG, Zachętą - Narodową Galerią Sztuki, Muzeum Narodowym w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi.

Oprócz pracy nad encyklopedią projektowi towarzyszą warsztaty dla niesłyszącej młodzieży, prowadzone w Polskim Języku Migowym przez osobę głuchą - Daniela Kotowskiego. Na fanpage’u projektu publikowane są nagrane już definicje (filmy w PJM), jak również zamieszczane informacje o warsztatach, ich efektach, a także postępie pracy nad encyklopedią. Udostępniane są też, w miarę możliwości, inne wydarzenia kulturalne tłumaczone na PJM.

Na warsztaty do Zachęty, Muzeum Narodowego i Muzeum Sztuki w Łodzi zapraszane są grupy zorganizowane młodzieży niesłyszącej, posługujące się Polskim Językiem Migowym. Wstęp  na warsztaty jest  bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są m.in. za pośrednictwem Facebooka.

Inicjatywa ta daje szansę niesłyszącym osobom (młodzieży, ale też dorosłym) na zdobycie wiedzy i podniesienie kompetencji kulturowych. Wypełnia poważną lukę w materiałach edukacyjnych, które w znikomym zakresie tłumaczone są na PJM.

Realizatorem projektu w 2016 roku Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym (PJM) Warsztaty edukacyjne i tworzenie haseł była Paulina Celińska, we współpracy z Grupą Artystów Głuchych GAG, Zachętą - Narodową Galerią Sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Narodowym w Warszawie.

Projekt zastał dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura Dostępna.

Opracowane hasła dostępne są tutaj: www.zacheta.art.pl