Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

80 procent Polaków jest zadowolonych ze stosowania aparatów słuchowych 16 sty, 2017
80 procent Polaków jest zadowolonych ze stosowania aparatów słuchowych, a 96 procent twierdzi, że poprawią one jakość ich życia - wynika z badania EuroTrak Polska 2016.
 
Badanie zostało zaprojektowane i wykonane przez Anovum (Zurich) na próbie reprezentatywnej Polaków (15 344 osób) na zlecenie EHIMA (The European Hearing Instrument Manufacturers Association - Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Aparatów Słuchowych). Jego celem była ocena i analiza poziomu satysfakcji osób z niedosłuchem z posiadanych aparatów słuchowych lub przyczynach ich braku. Badanie EuroTrak Polska wykazało, że około 10 procent ankietowanych to osoby z ubytkami słuchu, ale tylko 1/3 z nich korzysta z aparatów słuchowych.
 
- W przypadku osób dorosłych, od momentu pozyskania informacji o niedosłuchu do podjęcia decyzji o zakupie aparatu słuchowego mija średnio 8 lat. Niestety wśród części osób pokutuje jeszcze myślenie, że stosowanie aparatów słuchowych stygmatyzuje podobnie, jak jeszcze całkiem niedawno, noszenie okularów - komentuje wyniki badań Joanna Bugaj, prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu (PSPS). - Mam jednak nadzieję, że osoby niedosłyszące w końcu zrozumieją, że lepiej jest założyć aparat na ucho niż przekręcać wyrazy, nie odpowiadać na pytania czy w konsekwencji wycofywać się powoli z życia społecznego.
 
Z badania EuroTrak Polska wynika, że 25 procent obecnych właścicieli aparatów słuchowych jest świadoma ich marki, a 52 procent wybrałaby tą samą, gdyby planowała pozyskanie nowych urządzeń. Przeciętnie aparaty słuchowe są noszone ponad 6 godzin dziennie.
 
80 procent polskich właścicieli aparatów jest z nich zadowolona. To więcej niż w  Danii (71 procent), Wielkiej Brytanii (70 procent) czy Japonii (39 procent). Ponadto aż 96 procent Polaków deklaruje, że aparaty słuchowe poprawiły jakość ich życia!
 
Od kiedy na rynku pojawiło się sporo tanich i niesprawdzonych urządzeń, niektórym użytkownikom aparatów słuchowych wydaje się, że można je kupić niemal wszędzie i w zasadzie bez konsultacji ze specjalistą. Nic bardziej mylnego!
 
- Aparat słuchowy to wyrób medyczny podlegający swego rodzaju restrykcjom zarówno w zakresie wprowadzenia do sprzedaży jak i jego wytworzenia - tłumaczy Prezes Joanna Bugaj. - W Polsce aparat słuchowy musi posiadać deklarację zgodności producenta, że został wyprodukowany w systemie zarządzania jakością oraz posiadać znak CE.
 
W Europie zdarzały się już przypadki wycofywania z rynku urządzeń, które nie spełniały wymaganych parametrów. Między innymi w 2014 roku Brytyjskie Stowarzyszenie Osób Niedosłyszących "Action on Hearing Loss" zażądało wycofania wzmacniaczy słuchu komercyjnie oferowanych w Anglii. Zrobiono to w oparciu o wyniki badań zleconych przez duńskie stowarzyszenie osób niedosłyszących mające na celu analizę ryzyka osobistych wzmacniaczy dźwiękowych pod kątem potencjalnego ryzyka wystąpienia urazu akustycznego w wyniku ich stosowania.
 
- Takie produkty, które łatwo pomylić z aparatami słuchowymi, mogą być często kupowane głównie przez najbardziej wrażliwą grupę użytkowników, czyli osoby z  ograniczonymi środkami finansowymi i trudnym dostępem do profesjonalnego protetyka słuchu - mówi prezes Bugaj. - A to są kluczowe kwestie.
 
Protetyk słuchu to zawód w Polsce stosunkowo młody. Kiedy 20 lat temu polski fizyk i akustyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Edward Hojan wraz z grupą współpracowników powoływał do życia Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu, na świecie od kilkudziesięciu lat działały już organizacje pomagających osobom niedosłyszącym. W latach 90. ubiegłego wieku w Polsce nastąpiły zmiany, w wyniku których powstał nowy zawód wpisany do klasyfikacji zawodów pod numerem 321401. W kompetencji protetyka słuchu znajdują się między innymi: wykonywanie badań słuchu u dorosłych i dzieci, analiza i ocena tych wyników na potrzeby protezowania, dopasowywanie aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie oraz sprawowanie opieki audioprotetycznej po doborze aparatów.  
 
- Uważam, że wykształcony protetyk słuchu mógłby decydować o możliwości zaopatrzenia w kolejny aparat słuchowy w przypadku pacjentów już noszących ten sprzęt. Pacjent, którego lekarz skierował na dobór aparatu nie odzyska słuchu po trzech, pięciu latach. - mówi prezes Joanna Bugaj. - W mojej ocenie konieczność udania się do specjalisty po kolejne zlecenie, to generowanie niepotrzebnych kosztów po stronie Ministerstwa Zdrowia.
 
Badanie EuroTrak 2016 Polska jest częścią badania europejskiego. Poza Polską zostało zrealizowane także we: Francji, Szwajcarii, Wlk. Brytanii, Danii, Norwegii, Włoszech i Japonii. W Polsce badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 15 344 osób.