Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Zgłaszajmy uwagi 05 kwi, 2017

20 marca został udostępniony projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Wszelkie uwagi do projektu, również w kontekście aparatów słuchowych, należy zgłaszać do dnia 11 kwietnia, w tym na adres elektroniczny: wm@mz.gov.pl

Więcej: www.legislacja.rcl.gov.pl