Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Niedosłuch w XXI wieku - problem cywilizacyjny i społeczny - debata Rynku Zdrowia 25 kwi, 2017

Niedosłuch dotyczy coraz większej liczby Polaków w różnych grupach wiekowych. Jednak na noszenie aparatu słuchowego decyduje się jedynie co 5 osoba.

Sięgają po nie zazwyczaj osoby, które z powodu uszkodzenia słuchu przestają sobie radzić w normalnym życiu. Eksperci uważają, że zbyt późne założenie aparatu przy głębokim niedosłuchu nie zawsze przyniesie oczekiwaną poprawę słuchu, natomiast protezowanie słuchu na odpowiednio wczesnym etapie poprawia ogólne funkcjonowanie pacjentów, ich relacje z bliskimi, sytuację w pracy, zwiększa ich ogólną zdolność komunikacji, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, niezależności, kondycję psychiczną.

Debata, która odbyła się 25 kwietnia 2017 roku w Rynku Zdrowia, dotyczyła działań, mających zapewnić pacjentom protezowanie łuchu w optymalnym czasie. Poruszała różne aspekty związane z problemem niedosłuchu - zarówno medyczne, jak i społeczne oraz systemowe. 

W trakcie debaty poruszone zostałay m.in. następujące zagadnienia:

• Niedosłuch jako podstawowy problem komunikacyjny z osobą starszą/niesamodzielną

• Niedosłuch - narastający problem cywilizacyjny (wzrastający odsetek ludzi młodych w niedosłuchem)

• Niedosłuch u niemowląt i dzieci - jak szybko reagować i jak postępować?

• Jak Polacy oceniają system wsparcia osób z niedosłuchem w Polsce? 

• Zawód protetyka słuchu w Polsce - niewykorzystany potencjał?

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

• Mieczysław Augustyn, senator, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi

• Joanna Bugaj, prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu

• Prof. Edward Hojan, członek Rady Instytutu Akustyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Maciej Karaszewski, naczelnik Wydziału Świadczeń, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia

• Prof. Andrzej Obrębowski, Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

• Krzysztof Ostrowski, poseł, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjentów

• Tomasz Michałek, Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym"

• Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

Źródło: www.rynekzdrowia.pl