Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Niedosłuch - narastający problem. Podsumowanie debaty w Rynku Zdrowia 07 maj, 2017

W Polsce kłopoty  ze słuchem ma już 6 mln osób. U 900 tys. uszkodzenie słuchu jest poważne. Wpływ na rosnący odsetek osób z niedosłuchem mają zmiany demograficzne, choroby cywilizacyjne jak cukrzyca czy nadciśnienie, a także nadużywanie antybiotyków i stosowanie słuchawek dousznych. 

W niedalekiej przyszłości aparat słuchowy będzie być może wśród uczniów tak często spotykany jak okulary. Od 2002 r. realizowany jest program powszechnych badań przesiewowych słuchu u noworodków. Dzięki niemu już w pierwszych dniach życia można potwierdzić bądź wykluczyć uszkodzenie słuchu u dziecka i zacząć odpowiednią terapię. Jednak to, że dziecko urodziło się z prawidłowo funkcjonującym słuchem, nie jest gwarancją, że w późniejszym okresie nie wystąpi niedosłuch. Tylko wdrożenie leczenia do 6. miesiąca życia daje szansę na właściwy rozwój zarówno słuchu, jak i mowy.

Joanna Bugaj, prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu twierdzi, że większość problemów ze słuchem u dzieci wynika ze stylu życia, przebytych chorób i doznanych urazów. Obecnie sprawdzanie słuchu u dzieci starszych odbywa się dopiero w trakcie bilansu 6-latka. Jednak odbywa się ono zazwyczaj za pomocą szeptu, co nie daje skutecznego rozpoznania co do prawidłowości pracy narządu słuchu. Mogłoby je dać np. badanie audiometryczne.

Prof. Edward Hojan, członek Rady Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podkreśla, że późne założenie aparatu przy głębokim niedosłuchu nie musi przynieść oczekiwanej poprawy. Natomiast protezowanie na odpowiednio wczesnym etapie poprawia ogólne funkcjonowanie pacjentów.

Specjaliści oceniają jednak, że sytuacja osób z niedosłuchem w Polsce jest całkiem dobra. - Osoby mające problem ze słuchem mogą liczyć na wsparcie NFZ przy zakupie aparatu słuchowego. Refundacja możliwa jest u osób, u których niedosłuch przekroczy wartość 40 decybeli, a w przypadku dzieci - 30 dB. Od 2014 r. wszystkim pacjentom z obustronnym niedosłuchem przysługuje refundacja dwóch aparatów. Kwota refundacji na dwa aparaty dla osób dorosłych wynosi obecnie 1,4 tys. zł, dla dzieci 2 tys. zł. W przypadku dzieci refundacja przysługuje co 3 lata. Osoby ubezpieczone, powyżej 26. roku życia, o dopłatę na zakup zwykłego aparatu słuchowego mogą się ubiegać raz na pięć lat - przypomina prezes Bugaj. Dobrze wygląda też dobór aparatu w ramach refundacji NFZ.  W efekcie - wg badań EuroTrak Polska 2016 - 80% Polaków stosujących aparaty słuchowe jest z nich zadowolonych, zaś aż 96% twierdzi, że poprawiają one jakość ich życia.

Z drugiej strony badanie wskazuje, że tylko co trzecia osoba ankietowana z wadą słuchu korzysta z aparatu słuchowego. Powodem takiego stanu jest bagatelizowanie ubytków słuchu lub niechęć do ujawniania swojej wady. Aby zmienić tę sytuację potrzebne są akcje podnoszące poziom wiedzy na temat skali oraz skutków niedosłuchu. Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu od kilku lat prowadzi kampanię społeczną "Usłyszeć świat", której celem jest podnoszenie świadomości w tym obszarze (www.slyszymy.pl).

Barierą przy zakupie aparatów słuchowych może być też ich cena. W przypadku dorosłych wymagany jest 30-procentowy udział własny w kosztach zakupu aparatu w ramach limitu, czyli do 1000 zł. Dodatkowo chory musi pokryć z własnej kieszeni różnicę pomiędzy wartością aparatu a kwotą limitu.

Dlatego dla wielu niedosłyszących tak ważna jest możliwość uzyskania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotyczy to wyłącznie osób, które uzyskały refundację z NFZ, oraz posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem jest także spełnienie kryterium dochodowego.

Upowszechnienie niedosłuchu i rosnący popyt na protezy słuchu sprawiły, że na rynku pojawiło się sporo niesprawdzonych urządzeń, których stosowanie może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, powodując uraz narządu słuchu.

Wszystkie wypowiedzi zanotowano podczas  debaty Rynku Zdrowia pt. "Niedosłuch w XXI wieku - problem cywilizacyjny i społeczny” (Warszawa, 25 kwietnia 2017 r.). Pełna relacja z debaty już w majowym wydaniu miesięcznika Rynek Zdrowia (nr 5/2017).

Źródło:  www.rynekzdrowia.pl