Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

MZ odpowiada. Po debacie Rynku Zdrowia 16 maj, 2017

Od 2013 roku wzrasta systematycznie wartość refundacji na aparaty słuchowe.

Jak wskazuje Milena Kruszewska, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, począwszy od 2012 r. nakłady na refundację wyrobów medycznych, m.in. aparatów słuchowych, wydawanych na zlecenie zwiększały się. W 2012 r. zrefundowano 205 676 087 sztuk wyrobów medycznych, podczas gdy w 2016 r. było to już 246 223 277 sztuk (co stanowi wzrost o ok. 20%). Nastąpił również wzrost kwoty przeznaczonej na refundację wyrobów medycznych (od  2012 r. do  2016 r. - o ok. 38,2%).

Jednak, przy  jednoczesnym wzroście nakładów na refundację wzrastała dopłata pacjenta do wyrobu medycznego - w 2016 r. - wzrost o ok. 39%.

Ministerstwo Zdrowia przyznaje także, że docierają do niego liczne sygnały od pacjentów o niskiej jakości zakupionych przez nich wyrobów medycznych, np. aparatów słuchowych z których większość jest finansowana ze środków publicznych. W związku z tym resort zdrowia pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Projektowana nowelizacja ma na celu m.in. przemodelowanie systemu refundacji wyrobów medycznych w Polsce, by lepiej odpowiadał on potrzebom społecznym.

Projektowana regulacja opiera się na dwóch filarach: pierwszy to zapewnienie pacjentom optymalnej jakości wyrobów medycznych, drugi - wprowadzenie cen urzędowych wyrobów medycznych w grupach wyłonionych do procedury refundacyjnej.

Źródło:  www.rynekzdrowia.pl