Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

WHA - Światowe Zgromadzenie Zdrowia, podjęło rezolucję w zakresie ochrony słuchu 05 cze, 2017

WHA, organ decyzyjny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), składający się z najwyższych przedstawicieli władz 192 państw członkowskich WHO w dziedzinie zdrowia - mówi o konieczności podjęcia konkretnych kroków na rzecz postępu w przeciwdziałaniu rosnącemu problemowi niedosłuchu.

Niedosłuch to poważny problem zdrowia publicznego, który wymaga nadania wyższego priorytetu przez rządy wszystkich państw i stworzenia narodowych planów działania w tej dziedzinie.

Według szacunków WHO, ponad 360 milionów ludzi, czyli ponad 5% ludności świata, żyje z niedosłuchem, z czego 32 miliony to dzieci. Koszty wynikające z nierozwiązanego problemu niedosłuchu na całym świecie oszacowano niedawno na 750 miliardów dolarów rocznie.

Rezolucja WHA opisuje praktyczne, opłacalne działania, takie jak zwiększanie świadomości problemu, prowadzenie programów przesiewowych badań słuchu oraz poprawa dostępności technologii wspomagających słyszenie, takich jak implanty ślimakowe.

Rezolucja wyznacza kilka ważnych kroków na drodze do rozwiązywania problemów związanych z głuchotą i niedosłuchem takich jak:

  • Zwiększanie świadomości wśród decydentów i zwykłych obywateli na temat częstego występowania problemu niedosłuchu i jego następstw społeczno-ekonomicznych.
  • Poprawa dostępu do przystępnych cenowo, wysokiej jakości technologii i produktów słuchowych, takich jak aparaty słuchowe i implanty ślimakowe w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Udoskonalenie programów badań przesiewowych mających na celu wczesne diagnozowanie chorób uszu oraz niedosłuchu, z naciskiem na badanie niemowląt, małych dzieci i osób starszych.
  • Zwiększanie świadomości na temat niedosłuchu spowodowanego hałasem i wdrażanie działań na rzecz zmniejszania narażenia na hałas w miejscu pracy, hałas środowiskowy i ten związany ze spędzaniem czasu wolnego.
  • Dokładniejsze zbieranie danych na temat chorób uszu i niedosłuchu, pozwalających decydentom na tworzenie strategii działania opartych na wiedzy naukowej.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl