Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Przesiewowe badanie słuchu u noworodków – co warto o nim wiedzieć? 27 kwi, 2021

Największym profilaktycznym programem zdrowotnym w Polsce jest Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, który realizowany jest dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jego założeniem jest, by każde nowo narodzone dziecko było objęte badaniem pod kątem uszkodzenia słuchu oraz analizą czynników ryzyka. 

Przesiewowe badanie słuchu u noworodków – jak przebiega?

Przeprowadzane badanie nazywane jest badaniem otoemisji akustycznej (OAE). Jest ono całkowicie bezbolesne i bezpieczne. Wykonywane jest w drugiej dobie życia dziecka – w tym czasie uszy powinny się już oczyścić z mazi płodowej.
Polega na umieszczeniu w uchu dziecka sondy z głośnikiem emitującym cichy, krótki dźwięk i mikrofonem, który odbiera otoemisję z ucha wewnętrznego, a dokładnie – ze ślimaka. 

Jeżeli ucho funkcjonuje prawidłowo, po usłyszeniu dźwięku odpowiada zwrotną emisją sygnału, którą rejestruje urządzenie. W takim przypadku wynik jest dodatni i świadczy o prawidłowym rozwoju ucha. Jeżeli zaś odpowiedź się nie pojawia, może to świadczyć o wadzie słuchu u dziecka.

Wynik negatywny – co dalej?

Co ważne, brak odpowiedzi nie oznacza jeszcze głuchoty. Może być on spowodowany takimi czynnikami jak:
 - zaleganie wód płodowych w przewodzie słuchowym,
 - nieprawidłowo wykonany pomiar,
 - niespokojność dziecka w trakcie przeprowadzania badania,
 - nieprawidłowe działanie urządzenia.


Z tego powodu dziecko, u którego nie zarejestrowano odpowiedzi nawet w jednym uchu, kierowane jest na dalsze badania w placówce laryngologicznej lub audiologicznej. Dotyczy to także dzieci należących do grupy podwyższonego ryzyka (np. jeżeli w rodzinie wystąpiły przypadki wczesnej głuchoty lub podawane były leki mogące potencjalnie uszkodzić słuch). 
Dzięki temu możliwe jest szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia i rehabilitacji zapewniających prawidłowy rozwój dziecka.

Certyfikat

W przypadku uzyskania prawidłowego wyniku badania słuchu dziecko otrzymuje niebieski certyfikat, zaś przy nieprawidłowym – żółty. Certyfikat wklejany jest do książeczki zdrowia dziecka. 
Jeżeli późniejsze badania kontrolne wykażą, że słuch dziecka działa prawidłowo, żółty certyfikat zostanie zastąpiony niebieskim, co oznacza zakończenie diagnostyki.

W rehabilitacji słuchu kluczowy jest pierwszy rok życia dziecka. Jeżeli ewentualne problemy ze słyszeniem nie zostaną wykryte i poddane leczeniu w tym okresie, może to powodować problemy z pełnym rozwojem mowy – zaniedbania w tej dziedzinie są niemożliwe do wyrównania w późniejszym okresie. Jeśli zaś dziecko otrzyma odpowiednią pomoc, zyskuje szansę na harmonijny rozwój, przebiegający podobnie jak u dzieci słyszących.