Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Niedosłuch typu centralnego, czyli efekt uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego 19 paź, 2022

Zaburzenie słuchu, którego przyczyną są nieprawidłowości występujące w obrębie centralnego układu nerwowego, nazywamy niedosłuchem centralnym lub centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD). Niedosłuch typu centralnego diagnozuje się najczęściej u dzieci. Zaburzenie to, a właściwie jego konsekwencje mogą jednak dotykać również osoby dorosłe. Czym objawia się niedosłuch centralny i jak wygląda terapia?

Niedosłuch centralny – czym jest i jakie są jego objawy?

Jak już zaznaczono, niedosłuch typu centralnego związany jest z zaburzeniami w obrębie centralnego układu nerwowego. Osoby dotknięte tym problemem mają trudności z rozpoznawaniem oraz interpretacją dźwięków, przede wszystkim mowy. Co ważne, w tego typu zespole objawów nie stwierdza się wad w budowie i pracy ucha. Problem polega na nieprawidłowym przekazywaniu informacji akustycznej do mózgu i przetwarzania jej z chwilą dotarcia do mózgu. Do czynników ryzyka wystąpienia niedosłuchu centralnego zalicza się między innymi wcześniactwo, urazy głowy, czy też przebyte w okresie noworodkowym infekcje. Problem dotyka przede wszystkim dzieci, przy czym diagnozę najczęściej stawia się w okresie szkolnym, gdy pojawiają się problemy z koncentracją, rozumieniem poleceń czy też trudności w pisaniu i czytaniu. Niedosłuch manifestuje się również nadwrażliwością na dźwięki, myleniem podobnie brzmiących słów czy trudnościami w zapamiętywaniu przekazywanych dziecku informacji.

Diagnostyka i terapia niedosłuchu centralnego

Diagnozowanie niedosłuchu centralnego to złożona procedura obejmująca wywiad oraz badanie przedmiotowe, które mają między innymi wykluczyć problemy z układem obwodowym. Oprócz tego, w zależności od przypadku, konieczne może być skonsultowanie problemu z neurologiem, audiologiem czy psychologiem. Terapia z kolei opiera się głównie na wsparciu osoby dotkniętej problemem w obszarze integracji wzrokowo-słuchowej czy lokalizacji i rozpoznawania dźwięków oraz ich głośności, wysokości i długości. Niedosłuch leczy się zintegrowanymi metodami również w porozumieniu z psychologiem, logopedą i pedagogiem. Najpopularniejsze terapie stosowane podczas leczenia niedosłuchu centralnego to metoda Tomatisa, Warnkego, Johansena.