ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Ubytki słuchu A A A

Ubytek słuchu dotyka ludzi w każdym wieku i jego podłoże może być bardzo różne. Ubytek słuchu wywołany czynnikami genetycznymi, może być dziedziczny, może powstać na skutek działania różnego rodzaju farmaceutyków stosowanych przy dotykających organizm chorobach, być skutkiem długoletniej pracy w hałasie lub po prostu efektem starzenia się (patrz: uszy zagrożone). Ubytek słuchu może negatywnie wpływać na naszą kondycję psychiczną, wywoływać depresję, poczucie odrzucenia czy niski stopień samooceny.

Uszkodzenia słuchu dzielimy na 3 rodzaje:
 • uszkodzenia typu przewodzeniowego,
 • uszkodzenia typu odbiorczego,
 • uszkodzenia typu mieszanego.
Przyczyny uszkodzeń słuchu:
 • dziedziczne, genetyczne (przekazany gen głuchoty ma charakter dominujący, w 75% spowoduje niedosłuch o charterze postępującym u dziecka),
 • czynniki występujące w okresie zarodkowym:
  • tzw. embriopatie - dotyczą pierwszych 3 miesięcy ciąży, przyczyną uszkodzenia słuchu może być przebyta w tym czasie przez matkę różyczka, odra, opryszczka,
  • tzw. fetopatie czyli wszystkie niebezpieczeństwa zagrażające płodowi od 3 m-ca ciąży: toksoplazmoza, która uszkadza cały układ odbiorczy, zakażenie kiłą, zatrucia ciążowe, leki powodujące niedotlenienie (np. antybiotyki),
 • czynniki występujące w okresie okołoporodowym: niedotlenienie, nieprawidłowy poród (np. pośladkowy), waga urodzeniowa noworodka poniżej 1500 gr, niezgodność Rh,
 • czynniki działające po urodzeniu dziecka:
  • infekcje górnych dróg oddechowych,
  • zapalenia gardła, jamy nosowej, trąbki słuchowej, wysięki ropne,
  • perlaki - zapalenia i destrukcyjne zmiany kosteczek słuchowych, które są usuwane operacyjnie,
  • zapalenia opon mózgowych,
  • leki działające toksycznie (np. gentamycyna, streptomycyna, salicylany).
 W zakładkach znajdziesz szereg informacji na temat ubytku słuchu.