Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Audiometria tonalna progowa – charakterystyka badania 10 maj, 2023

Audiometria tonalna progowa jest metodą diagnostyki słuchu, która pozwala uzyskać pełny obraz progów słyszenia, rodzaju ubytku słuchu, a także pozwala określić stopień uszkodzenia narządu słuchu. Badanie dotyczy pacjentów dorosłych i dzieci. W przypadku najmłodszy pacjentów testy są wykonywane w formie zabawy, co znacznie poprawia komfort dziecka podczas wizyty u specjalisty.

Audiometrię przeprowadza się w specjalnej dźwiękoszczelnej kabinie za pomocą urządzenia audiologicznego – audiometru tonalnego. Jest to urządzenie, które pozwala na prezentowanie dźwięków o różnych częstotliwościach i natężeniach oraz na określenie progu słyszenia pacjenta dla każdej z częstotliwości.

Kiedy wykonuje się audiometrię progową tonalną?

Badanie to jako metoda diagnostyczna może być zalecane przez otolaryngologa, laryngologa lub audiologa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów:

  • pogorszenie słuchu
  • szum w uszach
  • zawroty głowy
  • niewyraźna mowa
  • infekcje uszu

Oprócz tego, każda osoba, która czuje pogorszenie słyszenia lub inny problem związany z narządem słuchu może we własnym zakresie zgłosić się na badanie audiometryczne w punktach protetycznych.

W jaki sposób przeprowadza się badanie?

W czasie badania na uszy pacjenta zakładane są słuchawki, przez które osoba badająca podaje sygnały o różnej głośności i częstotliwości. W odpowiedzi na usłyszany sygnał dźwiękowy (nawet bardzo cichy) pacjent proszony jest o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Przy ubytkach asymetrycznych i jednostronnych w razie potrzeby badanie wykonuje się z maskowaniem jednego ucha. Wcześniej do podobnych badań słuchu używano kamertonów muzycznych (stroików). Audiometr jest natomiast znacznie dokładniejszy, ponieważ jest w stanie generować sygnały dźwiękowe o określonych natężeniach. Słuch pacjenta jest badany przy częstotliwościach od 125 do 8000 Hz. Badanie to można rozszerzyć o ustalenie tzw. progu dyskomfortu, dzięki któremu możemy określić dynamikę słyszenia. Badanie polega na naciśnięciu przycisku w momencie, kiedy przezntowany dźwięk zaczyna powodować u pacjenta dyskomfort.

Przeciwwskazania do badania 

Audiometrię rzadko wykonuje się u dzieci poniżej szóstego roku życia, ponieważ wyniki mogą być niewiarygodne, z uwagi na fakt, że małym dzieciom trudno jest zrozumieć i prawidłowo wykonać test zgodnie z instrukcją. W takim przypadku wykonuje się tzw. audiometrię zabawową, dzięki której, poprzez zabawę, możemy ustalić próg słyszenia u dziecka.

Audiometria tonalna jest badaniem subiektywnym, czyli do jej wykonania potrzebna jest współpraca pacjenta z osobą badającą. Pacjent musi zrozumieć o co chodzi w badaniu i odpowiednio reagować na usłyszane dźwięki. W związku z tym przeprowadzanie badania może być utrudnione u osób z niepełnosprawnością intelektualną czy też pacjentów starszych z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Zawsze przed badaniem wykonywana jest otoskopia ucha. Jeśli okaże się, że ucho jest całkowicie zatkane woskowiną - również jest to przeciwwskazaniem do badania, ze względu na to, że uzyskane wyniki nie będą miarodajne. W takiej sytuacji najpierw trzeba udać się do laryngologa na oczyszczenie uszu, a następnie może być przeprowadzone badanie słuchu.

Podsumowując, audiometria tonalna to procedura, która pozwala określić próg słuchu, a także rodzaj i głębokość niedosłuchu. Badanie jest zalecane w celu wykrycia problemów ze słucham i pozwala na uzyskanie rzetelnych wyników.