Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Dofinansowanie do aparatów słuchowych – wszystko, co musisz wiedzieć 21 cze, 2023

Aparaty słuchowe, to podobnie jak okulary, wkładki ortopedyczne, czy protezy wyroby medyczne, które można dofinansować z ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Warunki, które należy spełnić oraz kwota dofinansowania uzależnione są od wieku pacjenta. Poza tym dofinansowanie aparatów słuchowych można uzyskać także z PFRON i dla określonej ustawowo grupy osób, z Urzędu ds. kombatantów.

Dofinansowane do aparatu słuchowego z NFZ

W 2023 roku wzrosły niezmieniane przez lata kwoty dofinansowania do aparatu słuchowego. W przypadku refundacji w ramach NFZ obowiązują dwie ścieżki:

Osoby do 26 roku życia mogą uzyskać dofinansowanie raz na 3 lata w przypadku ubytku słuchu powyżej 30dB HL. Kwoty dofinansowania (na każde ucho) są następujące:

  • aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne – 3 000 zł
  • aparat słuchowy na przewodnictwo kostne –3 000 zł
  • indywidualna wkładka douszna – 60 zł
  • system FM wspomagający słyszenie – 3 850 zł

Osoby powyżej 26 roku życia mają prawo do dofinansowania co 5 lat w przypadku ubytku słuchu średnio na poziomie 40 dB HL. System wspomagający słyszenie nie jest w tym wypadku refundowany. Zaś kwoty dofinansowania również uzależnione są od rodzaju aparatu i wynoszą na każde ucho:

  • 1050 zł za aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne
  • 2100 zł na aparat słuchowy na przewodnictwo kostne
  • 50 zł na indywidualną wkładkę douszną

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z refundacji częściej, zgodnie z potrzebami, które są określane przez specjalistę na podstawie odpowiednich badań.

Dofinansowanie aparatów słuchowych w PFRON

Dofinansowanie z PFRON można otrzymać dodatkowo obok refundacji z NFZ. Przysługuje ono osobom, które posiadają grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności. Poza tym pod uwagę brane jest kryterium dochodowe. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 50% stawki przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku osób samotnych nie może przekraczać 65% tej stawki.

Kwota dofinansowania ustalana jest indywidualnie i zależy od środków, którymi dysponuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS).

Podsumowanie

Osoby, które muszą nosić aparat słuchowy, mogą otrzymać zlecenie na refundację od lekarza laryngolog. Obecnie zlecenie może być wysłane przez niego drogą elektroniczną. Pacjent nie musi udawać się w tej sprawie do NFZ. Wniosek do PFRON należy złożyć indywidualnie do właściwej, ze względu na miejsce zamieszania, siedziby funduszu.