Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Pierwsze objawy niedosłuchu starczego 28 lip, 2023

Niedosłuch starczy – objawy

Niedosłuch starczy to naturalny proces starzenia się słuchu. Problemy związane z powolną utratą zdolności słyszenia mogą występować już w wieku 40 lat. Szacuje się, że większość seniorów po 80 roku życia cierpi na jakąś formę ubytku słuchu, a część z nich musi nosić aparat słuchowy.

Pierwsze objawy niedosłuchu starczego, jakie można zaobserwować u siebie lub u osoby z najbliższego otoczenia, to: 

  • dyskomfort podczas przebywania w głośnym otoczeniu (np. restauracja, zatłoczony sklep),
  • trudności w rozróżnianiu wysokich dźwięków (np. głosów dziecięcych, głosów podczas rozmowy telefonicznej, odgłosu dzwonka do drzwi),
  • trudności w rozróżnianiu tzw. gwiżdżących spółgłosek (S, Z, CH, F), a w konsekwencji błędne interpretowanie słów,
  • trudności z usłyszeniem bardzo cichych dźwięków (np. mruczenie kota czy śpiew ptaków),
  • problemy ze zlokalizowaniem źródła dźwięku,
  • szumy uszne.

Jak radzić sobie z pierwszymi objawami niedosłuchu starczego?

Całkowite zapobieganie powyższym objawom jest niestety niemożliwe. Należy zdać sobie sprawę z tego, że niedosłuch starczy jest czymś, co w przyszłości może spotkać każdego. Aby móc z nim normalnie funkcjonować, należy stosować się do kilku prostych wskazówek, które pozwolą na spowolnienie dalszego pogłębiania się pierwszych oznak niedosłuchu. Przede wszystkim należy unikać długotrwałego przebywania w hałasie. Niezwykle ważna jest również profilaktyka chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca – większość z nich powoduje zaburzenia słuchu. Warto również być pod stałą kontrolą lekarzy, którzy specjalizują się w diagnozowaniu oraz leczeniu chorób związanych z układem słuchowym. Niezwykle ważna są także kontrolne badania słuchu, dzięki którym będzie można wprowadzić odpowiednio szybką interwencję i zapobiec lub spowolnić dalsze pogłębianie się niedosłuchu.

Podsumowując, niedosłuch starczy to zaburzenie zdolności słyszenia, z którym na co dzień można sobie poradzić. W przypadku ubytku słuchu kwalifikującego się do protezowania, pacjentowi pomoże aparat słuchowy oraz profesjonalna opieka medyczna.