Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem 31 mar, 2019

25 kwietnia 2019 roku odbywa się kolejna światowa edycja Międzynarodowego Dnia
Świadomości Zagrożenia Hałasem. Jego poznańskie obchody to świetna okazja do
poznania zagrożeń jakie niesie hałas we współczesnym świecie i sposobów walki z nim.

Czytaj więcej
Polska światowym liderem we wczesnym wykrywaniu wad słuchu u najmłodszych 27 mar, 2019

Lekarze, a także sami rodzicie małych pacjentów, nie mają wątpliwości, że zainicjowany w 2003 roku Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (PPPBSuN) wprowadził Polskę do grona światowych liderów wykrywania niedosłuchu u najmłodszych. Po 15 latach funkcjonowania, co roku badaniom słuchu w pierwszych dniach życia poddawanych jest blisko 360 tysięcy noworodków, a odsetek objętych nimi dzieci sięga ponad 96 proc.

Czytaj więcej
Aktualne zasady zaopatrzenia w refundowane aparaty słuchowe 25 mar, 2019

W artykule Violetty Madei zamieszczonym w  gazecie "Usłyszeć Świat" dowiemy się jakie są aktualne zasady dotyczące warunków dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych. Reguluje je rozporządzenie ministra zdrowia z 31 maja 2017 roku. Określa ono nie tylko osoby uprawnione do wystawienia zlecenia na określone urządzenie, ale również kwotę limitu, kryteria przyznawania refundacji, a także czas użytkowania dla wybranych grup pacjentów. Warto wiedzieć, jakiego wsparcia z budżetu płatnika można oczekiwać, realizując zlecenie na urządzenie wspierające słyszenie.

Czytaj więcej
Szukaj gabinetu protetycznego z certyfikatem PSPS 19 mar, 2019

W ramach kampanii społecznej "Usłyszeć świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków", Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu uruchomiło w  2018 r. program "Bezpieczny pacjent". Dzięki niemu pacjenci z niedosłuchem mogą szybko i w prosty sposób zlokalizować akredytowany gabinet protetyczny, czyli taki, w którym protetyk pomoże im dobrać optymalny aparat słuchowy i zapozna ich z zasadami funkcjonowania systemu wsparcia osób niedosłyszących w Polsce.

Czytaj więcej
Jak powinna wyglądać wizyta u protetyka krok po kroku 12 mar, 2019

Właściwy dobór aparatu słuchowego, a także przygotowanie pacjenta z niedosłuchem do ponownego wejścia do świata dźwięków, to ważne zadanie dla audioprotetyków. O tym, jak powinna wyglądać modelowa wizyta w gabinecie protetyka, w artykule Violetty Madeji opowiada Magdalena Wróblewska, audioprotetyk z warszawskiego gabinetu Strefa Słuchu, absolwentka audiofonologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Czytaj więcej
Nowy Zarząd PSPS 04 mar, 2019

Podczas XXIV Kongresu Polskiego Towarzystwa Protetyków Słuchu został wybrany nowy Zarząd PSPS.

Czytaj więcej

<< <  Strona 24 z 54  > >>